Kjøpte mangelfull bil- fikk medhold i krav om heving

Kort tid etter å ha kjøpt en helt ny Tesla Model X oppdaget kjøperen flere feil og mangler. Som følge av dette reiste kjøperen sak for Forbrukerklageutvalget med krav om å heve kjøpet. Etter en konkret vurdering fikk kjøperen medhold i kravet om heving.

erstatning for nakkeskade, mangler, heving

Sakens bakgrunn

Kjøperen kjøpte en helt ny Tesla Model X til 917 000 kr. Da bilen ble levert, oppdaget imidlertid kjøperen lakkskader utvendig og innvendig på dører og karosseri. I tillegg ble det oppdaget en bulk på panseret. Kjøperen reklamerte umiddelbart, og bilen ble returnert og sendt til omlakkering. Da bilen ble levert igjen var ikke kjøperen fornøyd med lakkeringsresultatet. Kjøperen fikk vurdert bilen hos NAF, hvor det ble påpekt mangelfull lakkreparasjon flere steder. Det ble også funnet flere feil, som for eksempel vannskader i bagasjerommet, bulk bak på bilen og feil ved sommerdekkene. Kjøperen og selgeren ble ikke enige om veien videre, og kjøperen reiste dermed sak med krav om å heve kjøpet.

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel hvis tingen ikke er i samsvar med det som er avtalt. Videre foreligger det en mangel hvis det er gitt uriktige eller misvisende opplysninger, eller hvis bilen ikke passer for de formål biler vanligvis brukes til. Det foreligger også en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om forhold som kjøperen hadde grunn til å regne med å få.

Fakta

Ved vurderingen av om tingen har en mangel skal tidspunktet risikoen går over på kjøper legges til grunn. Dette betyr at selger som hovedregel har ansvar for mangler som foreligger ved overtakelse, men ikke for mangler som oppstår i ettertid.

Forbrukerklageutvalgets vurdering

Ved vurderingen av om det forelå en mangel, la utvalget vesentlig vekt på at det gjentatte ganger var forsøkt å utbedre lakken på bilen, uten at dette var vellykket. En selger har bare rett til to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Forbrukerklageutvalget fant ingen særlige grunner til å gi selgeren flere utbedringsforsøk. Lakkskadene på bilen utgjorde derfor en mangel ved bilkjøpet. Videre konkluderte utvalget med at flere av de øvrige påberopte feilene, også utgjorde mangler ved bilkjøpet. Kjøperen kunne dermed gjøre mangelskrav gjeldende.

Heving

For å kunne heve et kjøp må mangelen være vesentlig. I denne saken var det klart at bilen hadde vesentlige mangler, ettersom lakkskadene ikke lot seg utbedre, samt at bilen hadde flere feil og mangler. Kjøperen fikk dermed medhold i hevingskravet sitt.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du kjøpt bil med feil og mangler?

I mange tilfeller nekter selger å erkjenne at det foreligger feil og mangler ved bilen eller å betale utbedringskostnader. I slike situasjoner anbefales det å bli bistått av en advokat. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bilkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

I biltvister vil ofte bilforsikringen dekke advokatutgifter opp til kr 100 000,-. I enkelte saker vil også din innboforsikring dekke advokatutgiftene ved kjøp av bil. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring