Kjøpt bolig med råte i terrassen? Mangel

Dersom du har kjøpt en bolig og oppdager råte i terrassen, kan det utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller at avtalen heves.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, garasjeport, råte

Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel dersom terrassen ikke svarer til det som er avtalt mellom kjøper og selger, eller det som kan forventes ut fra avtalen, pris, eller andre omstendigheter ved kjøpsavtalen. Dersom terrassen er råtten, vil ofte eiendommen ikke være i samsvar med det som kan forventes. Det vil da foreligge en mangel, og du kan gjøre mangelskrav gjeldende.

Fakta

Hvilke mangelskrav du kan gjøre gjeldende avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Det mest nærliggende er prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene, eller at selgeren retter mangelen. Vi bistår deg i denne prosessen, og sørger for at du får det du har krav på.

Kjøper har undersøkelsesplikt

Selv om det ikke følger direkte av avhendingsloven, har en kjøper undersøkelsesplikt ved kjøp av bolig. Undersøkelsesplikten får betydning både i de tilfellene hvor undersøkelse ikke er foretatt i forkant av kjøpet, og i de tilfellene hvor det er foretatt undersøkelse. I de tilfeller hvor det ikke er foretatt undersøkelser i forkant av kjøpet, angir avhendingsloven § 3-10 andre ledd at det avgjørende er om kjøperen burde oppdaget mangelen dersom undersøkelsen hadde blitt foretatt. Hvorvidt en kjøper burde oppdaget at terrassen var råtten, avhenger av omfanget og hvor synlig råten er. Burde kjøperen oppdaget den råtne terrassen kan forholdet ikke gjøres gjeldende som en mangel.

Hvis kjøperen har hatt en rimelig grunn til å ikke undersøke boligen i forkant av kjøpet, har kjøperen fortsatt mangelskrav i behold. En rimelig grunn til å ikke undersøke boligen er for eksempel at undersøkelsen vil være urimelig kostbar eller tidkrevende.

Fakta

Dersom kjøperen har foretatt en undersøkelse av boligen før inngåelsen av kjøpet, og senere oppdager en mangel, er spørsmålet om kjøperen burde oppdaget mangelen under undersøkelsen. Dersom dette besvares bekreftende kan kjøperen ikke gjøre gjeldende mangelen. En undersøkelse av en bolig skjer gjerne på visning. Vurderingen av hva som burde oppdages må derfor ta utgangspunkt i dette.

Forholdet mellom undersøkelses- og opplysningsplikten

Opplysningsplikten går foran undersøkelsesplikten. Dette betyr at dersom selgeren har brutt sin opplysningsplikt, er det uten betydning at kjøperen burde ha oppdaget mangelen. I visse tilfeller må imidlertid undersøkelsesplikten avveies mot opplysningsplikten. Opplagte forhold ved eiendommen som det må forventes at enhver får med seg ved vanlige undersøkelser, vil selger normalt sett ikke måtte opplyse særskilt om.

Ta kontakt med oss!

Vår erfaring er at det er hensiktsmessig med bistand fra advokat i en boligtvist. Ta kontakt med en av våre advokater med en gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Hvis du har kjøpt en bolig med feil lurer du kanskje på hva du bør gjøre, og om du selv står ansvarlig for feilen. Hvordan du best går frem avhenger av de konkrete omstendighetene i saken. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring