Kjøpekontrakt om salg av bolig var gyldig

Spørsmålet i saken var om en inngått kjøpekontrakt om salg av fast bolig var gyldig. Kjøper og selger i saken var et tidligere kjærestepar som hadde blitt enige om at kvinnen skulle ta over deres felles hus. Mannen var psykisk syk når salget ble gjennomført og mente derfor at kjøpekontrakten ikke var gjeldende. Ved bistand fra oss vant kvinnen frem med at kjøpekontrakten var gyldig.

Partene var tidligere kjærester

Et halvt år etter at partene ble kjærester flyttet kvinnen inn hos mannen. Forholdet var i perioder vanskelig. Etter et kortvarig brudd ønsket de imidlertid å satse videre på forholdet. Partene ble enige om at kvinnen skulle bli medeier i boligen og at de sammen skulle pusse opp huset. Partene tok opp et felles lån for å finansiere oppussingen.

Mannen var psykisk syk

Kort tid etter at kvinnen ble medeier ble mannen psykisk syk. Sykdommen ble raskt forverret og mannen ga blant annet uttrykk for at han ønsket å ta sitt eget liv. I denne perioden ble det også slutt mellom partene, og de ble enige om at kvinnen skulle overta boligen. En kjøpekontrakt ble signert av begge parter.

Motparten mente at mannens psykiske sykdom virket inn på hans virkelighetsforståelse og evne til å ivareta egne interesser. Det måtte dermed være urimelig og i strid med redelighet å gjøre avtalen gjeldende.

Retten kom til at kjøpekontrakten var gyldig

Retten startet med å vurdere om avtalen var i strid med avtalelovens § 33. Det sentrale i vurderingen er om det vil stride med redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldende. Retten mente at mannen forstod konsekvensene av handlingene sine. Mannens psykiske sykdom var derfor ikke årsaken til at han valgte å selge boligen, og det var dermed ikke i strid med redelighet å gjøre avtalen gjeldende. Retten fant heller ikke at avtalen var i strid med avtalelovens § 36. Kjøpekontrakten var dermed gjeldende.

Vant saken full ut

Retten kom til at kjøpekontrakten var gyldig. Mannen ble dermed dømt til å utstede skjøtet på eiendommen til fordel for kvinnen og slette alle pengeheftelser på eiendommen. I tillegg ble mannen dømt til å betale saksomkostninger på nesten 300 000 kr.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i forbindelse med en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring