Kan en samboer sitte i uskiftet bo?

Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende samboer tar over avdødes formue, eiendeler og gjeld, og at arveoppgjøret med avdødes arvinger blir utsatt. En samboers muligheter til å sitte i uskiftet bo avhenger av om samboerne har felles barn.

uskiftet bo, samboere

Når har samboeren rett til å sitte i uskifte?

Vilkårene for at gjenlevende ektefelle kan sitte i uskifte følger av arveloven § 32. Det første vilkåret er at samboerskapet består ved dødsfallet. Videre må gjenlevende samboer ha barn med avdøde, ha hatt barn med avdøde eller vente barn med avdøde. Felles barn omfatter både biologiske barn og adoptivbarn. Felles fosterbarn oppfyller imidlertid ikke kravet.

Fakta

Samboere uten barn har ingen mulighet til å sitte i uskiftet bo. Samboerne kan imidlertid opprette gjensidig testament, noe som i realiteten vil ligge nært opp til uskifteordningen.

Er det lurt å sitte i uskiftet bo?

Det er viktig at den gjenlevende samboeren foretar en nøye vurdering av om han eller hun ønsker å sitte i uskiftet bo. I en del tilfeller kan det være fornuftig å sitte i uskiftet bo, mens i andre tilfeller vil det være lite gunstig. Dette på grunn av at gjenlevende samboer blir ansvarlig for avdødes forpliktelser når man sitter i uskiftet bo. Gjenlevende samboer vil med andre ord overta avdødes gjeld. Er det mer gjeld enn eiendeler i avdødes bo, vil det sjeldent være gunstig å sitte i uskifte.

Hvordan gå frem?

For å få oversikt over avdødes gjeld, kan gjenlevende samboer utstedte preklusivt proklama. Ved utstedelse av preklusivt proklama vil avdødes kreditorer få en oppfordring til å melde i fra om sine krav innen en gitt frist. Dersom kravene ikke meldes inn innen fristen, vil kravene falle bort. Gjenlevende samboer kan for øvrig kreve opplysninger om avdødes økonomi fra ligningsmyndighetene, banker, forsikringsselskap mv.

Hvis gjenlevende samboer ønsker å sitte i uskifte, må han eller hun sende melding til tingretten innen 60 dager etter dødsfallet.

Hva kan gjenlevende samboer sitte i uskifte med?

Gjenlevende samboer kan sitte i uskifte med felles bolig og innbo, samt bil og fritidsbolig med innbo som tjente til felles bruk for samboerne. Lengstlevende samboer kan også gis rett til å sitte i uskifte med andre eiendeler dersom det er fastsatt i testament eller arvingene samtykker til det.

Fakta

Gjenlevende samboer har ikke krav på å sitte i uskiftet bo med avdødes særkullsbarn, med mindre de samtykker til dette. Særkullsbarn er barn som avdøde har med andre enn samboeren.

Fri rettshjelp i skiftesaker

I skiftesaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignenede sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skiftesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring