Kan du kreve sluttpakke?

Har arbeidsgiver tilbudt deg sluttpakke eller er du i en oppsigelsesprosess? Har du krav på sluttpakke og hvor mye er en sluttpakke på?

krav skilsmisse, Krav sluttpakke

Hva er sluttpakke?

En sluttpakke er en frivillig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Partene blir enige om å avslutte arbeidsforholdet, ofte umiddelbart, mot at arbeidstaker mottar et avtalt beløp.

Som arbeidstaker har du ikke en lovfestet rett til sluttpakke. En sluttpakke kan tilbys arv arbeidsgiver av flere årsaker. Blant annet dersom arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet, men ikke kan si opp arbeidstaker. Gjennom sluttavtalen kan arbeidsgiver få avsluttet arbeidsforholdet, men arbeidstaker får en økonomisk kompensasjon som gir forutsigbarhet i jakten på eventuelt en ny jobb.

Hvor mye kan du få i sluttpakke?

Partene i en sluttavtale har avtalefrihet til å bestemme sluttpakkens omfang. Det er ingen standariserte satser for sluttpakken og beløpet må derfor fermforhandles individuelt i hvert tilfelle.

For å gjøre sluttpakken best mulig økonomisk for deg som arbeidstaker, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat som er spesialisert på sluttavtaler. Våre advokater hjelper deg inn mot forhandlingene om en sluttavtale og med hvordan du skal få den best mulige sluttavtalen.

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil ved oppsigelsen eller avskjeden følger det av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne utgifter til advokat. I og med at det er så strenge regler ved oppsigelse er det blitt ganske vanlig praksis at arbeidsgiver dekker begge parters advokatutgifter.

Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Dette er praktisk når det er litt uklart om arbeidsgiver har oppfylt lovens regler. Selv om det finnes tilfeller der arbeidsgiver ikke vil dekke begge parters advokatutgifter ved et forlik, må dette sies å være ganske vanlig praksis ved oppsigelse og avskjed.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hva gjør du om arbeidsgiver har tilbudt deg en sluttavtale?

Vår klare anbefaling er at du kontakter en advokat som kan ivareta dine interesser slike situasjoner. Osloadvokatene har lang erfaring med sluttavtaler og har representert både arbeidsgivere og arbeidstakere. Våre advokater vet derfor hvordan man best skal gå frem for å få det beste resultatet.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring