Inntektsgrenser for fri rettshjelp

Kjenner du til reglene for fri rettshjelp?

Vi har flere advokater med lang erfaring som til daglig jobber med reglene for fri rettshjelpsordningen.

Inntektsgrenser for enslig

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto inntekt over 350 000,- på årsbasis, eller skattbar formue over 150 000,-. Det gis som hovedregel dispensasjon for formue overskridelse i form av egen bolig av normal verdi. Skattbar brutto inntekt er  summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag.

Inntektsgrenser for samboer/gift

Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med 540 000,-. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige 150 000,-.

Vernepliktige

For vernepliktige i førstegangstjeneste og sivile tjenestepliktige er gjort unntak for disse økonomiske vilkår, det vil si at fri rettshjelp gis uavhengig av inntekt og formue i alle prioriterte saker.
Fylkesmannen kan for øvrig i enkelttilfeller dispensere fra de økonomiske grensene.

Fakta

I praksis dispenseres det svært sjelden dersom inntektsoverskridelse er større enn 15 000,- – 20 000,-, og også ellers føres det en restriktiv dispensasjonspraksis.

Økonomiske situasjon bedres vesentlig

Bevilling til fri rettshjelp kan eventuelt trekkes tilbake dersom (fra og med) søkerens økonomiske stilling bedres vesentlig før rettshjelpen er avsluttet, men det at en arbeidsledig får jobb anses i så måte ikke som tilstrekkelig grunn.

Det foreligger for øvrig hjemmel i rettshjelploven for at det offentlige kan kreve refusjon av aktuelle utgifter til fri rettshjelp hos rettshjelpmottaker som har fått sin økonomiske stilling vesentlig bedret gjennom rettshjelpbistanden, for eksempel dersom det er oppnås vesentlig erstatning i oppsigelsessak etter arbeidsmiljøloven.

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål rundt fri rettshjelp?

Reglene rundt fri rettshjelp kan være kompliserte. Vi har lang erfaring og bred kompetanse, og kan finne ut for deg om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt, så finner vi ut av det.

 

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring