Hvordan søke om skilsmisse?

For at et ekteskap skal opphøre må man søke om skilsmisse. Det er altså ikke slik at man automatisk blir skilt når man har vært  separert i ett år. Søknad om skilsmisse sendes til statsforvalteren.

skilsmisse, søke om skilsmisse

Hvem kan søke om skilsmisse?

Utgangspunktet er at det økonomiske oppgjøret etter en skilsmisse bestemmes av retten i det landet ektefellene bodde da ekteskapet ble inngått. Dersom en av ektefellene har en tilknytning til Norge kan det gjøres unntak. For å søke om separasjon eller skilsmisse i Norge må for eksempel en av ektefellene ha statsborgerskap eller bodd i Norge i minst to år. Dersom ingen av ektefellene har en tilknytning til Norge avgjør statsforvalteren om ektefellene kan skille seg i Norge.

Begge ektefellene kan søke om å skille seg på egenhånd. Det er ingen krav om at den andre ektefellen er enig i søknaden. Søknaden trenger heller ikke å begrunnes.

Hvordan søke om skilsmisse?

For at et ekteskap skal opphøre må flere krav være oppfylt. Det første steget mot en skilsmisse er å søke om separasjon. Etter at man har vært separert i ett år kan man søke om skilsmisse. Søknad som skilsmisse gjøres digitalt eller per post til statsforvalteren. Mal finner du på statsforvalterens hjemmeside.

Når man søker om skilsmisse er begge ektefellene part i saken. Det innebærer at begge ektefellene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken. Videre vil statsforvalteren sende søknaden om skilsmisse til den andre ektefellen for å få underskrift.

Saksbehandlingstid

Hvor lang tid det tar fra søknaden er mottatt til den er behandlet varier fra fylke til fylke. Hvis en ektefelle søker alene, den ene ektefellen er bosatt i utlandet eller en av partene klager, er saksbehandlingstiden lenger. Slike situasjoner krever mer arbeid og flere vurderinger. Dersom ektefellene søker sammen og det ikke er noen mangler i søknaden, er saksbehandlingstiden rundt 3 uker.

Skilsmisse med felles barn

Ektefeller med felles barn under 16 år må møte til mekling ved skilsmisse. Formålet er at foreldrene skal lage en avtale om ansvar, samvær og barnets faste bosted. Sentralt i vurderingen er hva som er best for barnet.

Mekling er en offentlig ordning som alle som ønsker å gå fra hverandre får tilbud om. Når mekling er gjennomført mottar man en attest som er gyldig i seks måneder. Attesten må sendes med søknaden om skilsmisse for at den skal bli godkjent.

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom ulike forsikringsordninger. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Iselin-480x480-1.jpg

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring