Hva er forskjellen på separasjon og skilsmisse?

Et ekteskap oppløses ved skilsmisse. For at et ekteskap skal opphøre må flere krav være oppfylt. Det første steget mot en skilsmisse er å søke om separasjon.

Voldsoffererstatning, separasjon

Hva er forskjellen på separasjon og skilsmisse?

Forskjellen på separasjon og skilsmisse er at separasjon er en midlertidig løsning, mens skilsmisse avslutter ekteskapet permanent. For at en ektefelle skal kunne kreve skilsmisse må de ha vært separert i ett år. Når man er separert er man fortsatt formelt gifte. Ektefellene kan derfor ikke inngå nye ekteskap i denne perioden.

Separasjon er første steget mot en skilsmisse

Ektefeller som ønsker å gå fra hverandre, må ha vært separert i ett år, eller bodd fra hverandre i minst to år. For at ektefellene skal bli separert må en av ektefellene søke om separasjon til statsforvalteren. Det er ingen vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne søke om separasjon. Ektefellene trenger derfor ikke å være enige om at de skal skilles, eller begrunne søknaden.

En av grunnene til at man stiller krav om separasjon i ett år er at det er ønskelig at ektefellene bor fra hverandre og vurderer saken. På denne måten motvirker man forhastede beslutninger, og at ektefellene skal angre seg.

Kan man bo sammen når man er separert?

At ektefellene må ha vært separert i ett år innebærer at ektefellene ikke kan bo sammen. Dersom man forsetter eller tar opp samlivet igjen, vil separasjonen avbrytes. Det er ikke tilstrekkelig at ektefellene bor i hver sin etasje eller på hvert sitt soverom. Ektefellene må bo i to atskilte boenheter. At ektefellene bor sammen i en overgangstid, eller i et kortvarig forsøk på å gjenoppta samlivet som ektefeller, gjør ikke at separasjonen avbrytes.

Barn under 16 år?

Alle foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Mekling foregår som regel på et familievernkontor. Formålet med meklingen er å hjelpe foreldrene med å lage en skriftlig avtale til det beste for barnet. Hensikten er å komme frem til en avtale om blant annet foreldreansvar, samvær og barnets faste bosted.

Skilsmisse

Etter at ektefellene har vært separert i ett år, må partene søke om skilsmisse. Det er altså ikke slik at ektefellene automatisk er skilt når de har vært separert i ett år. Søknad om skilsmisse sendes til statsforvalteren.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt

Fri rettshjelp

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom ulike forsikringsordninger. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

 

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring