Hvordan bevise at selger har tilbakeholdt informasjon?

Av avhendingsloven følger det at selger plikter å opplyse om negative forhold ved boligen som kan ha betydning for kjøpsavtalen. Disse opplysningene kan fremkomme skriftlig i salgsdokumentasjonen eller muntlig på visning. For å unngå at det oppstår misforståelser om hva som har blitt sagt anbefales det at selger sørger for at negative opplysninger fremgår klart og tydelig i salgsoppgaven.

 

Hva om det ikke er selger, men megler eller takstmann har gitt opplysninger om boligen som ikke stemmer?

Megler og takstmann er selgers hjelpere. Dersom selger eller megler har gitt en opplysning til kjøper som er feil, vil selger kunne bli ansvarlig for dette selv om selger selv ikke har gitt opplysningen. Man sier at det foreligger identifikasjon mellom selger og selgers hjelpere.

 

Hva om selger benekter å ha visst om feilen?

I saker hvor kjøper oppdager at selger har tilbakeholdt informasjon om en mangel ved boligen, vil selger ofte benekte at hen har hatt kunnskap til feilen. I slike tilfeller kan det være behov for juridisk bistand for å få veiledning om hvordan man som kjøper best kan gå frem.

I tilfeller hvor det er ord mot ord må det foretas en konkret vurdering av sannsynligheten for at selger har visst om mangelen ved boligen før boligen ble solgt. Det er kjøper som må sannsynliggjøre at selger har visst om feilen. I vurderingen vil det blant annet kunne legges vekt på hvor lang tid det har gått fra overtakelsen og til kjøper selv oppdaget forholdet, hvor lenge mangelen har vært tilstede ved boligen ( her kan en fagkyndig vurdering gjerne hjelpe) og om selgers hjelpere ( takstmann, megler) må eller burde ha sett feilen på sine befaringer før salget.

Tone Lise Holmen Seglem

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hva ligger det i at det må bevises at selger «må ha visst om feilen»?

Vilkåret loven nevner om å “måtte kjenne til” er oppfylt, dersom det ikke foreligger noen rimelig grunn til at selger er uvitende om forholdet. Det er mao. ikke et krav om faktisk kunnskap og at selger faktisk har visst om feilen. Uttrykket «måtte kjenne til» er et normativt begrep og ikke en bevisregel.

Dette betyr at dersom det ikke finnes noen rimelig grunn for selgers uvitenhet så skal det legges til grunn at selger har hatt kjennskap til feilen selv om selger benekter dette.

 

Har du kjøpt en bolig med feil og mangler?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket huskjøp og ønsker prisavslag, retting, erstatning eller heving av kjøpet, ta kontakt med oss. Vi har bred og lang erfaring innenfor fagområdet og bistår deg gjerne.

I slike saker vil ofte innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Forsikringen gjelder i utgangspunktet alle typer saker, men det er noen unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene. Vi bistår deg i prosessen med forsikringsselskapet.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

Har du spørsmål om festeavtale?

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Les mer her!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Tone-Lise-480x480-1.jpg

Tone Lise Holmen Seglem
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring