Hvilke regler gjelder for fremleie?

Fremleie er når en leietaker leier ut boligen han selv leier til en annen person. I denne artikkelen vil du få en oversikt over reglene som gjelder for fremleie.

arealavvik, skatteregler utleie, foreldreansvar, samboeravtale, naboen har bygget, hvite prikker, balkonger og terrasser, fremleie

Fremleie

Fremleie innebærer at den opprinnelige leietakeren beholder sitt ansvar og forhold til utleier, samtidig som vedkommende har en midlertidig underleietaker som leier og bor i leieobjektet. Hvorvidt man kan fremleie utleieboligen er som regel regulert i leiekontrakten, og er vanligvis forbudt. Fremleie krever dermed som regel godkjenning fra utleier.

Fakta

Dersom du ønsker å fremleie hele eller deler av leieobjektet, bør du sende en skriftlig søknad til utleier med en svarfrist på en måned. Dersom utleieren ikke svarer innen fristen, anses søknaden som godkjent.

Hel eller delvis fremleie

Hvorvidt du kan fremleie leieobjektet avhenger av om du skal leie ut hele eller deler av boligen. Skal du fremleie deler av boligen kreves det godkjenning av utleier. En utleier kan bare nekte fremleie dersom det foreligger saklig grunn.

For at du skal kunne fremleie hele boligen må årsaken være midlertidig fravær i maks to år. Dette kan for eksempel skyldes arbeid, utdanning, militærtjeneste eller sykdom. Når det gjelder fremleie av hele boligen kan også utleier kun nekte fremleie dersom det foreligger saklig grunn.

Har du en tidsbestemt leiekontrakt?

I et tidsbestemt leieforhold gjelder de samme reglene om fremleie. Det betyr at utleier også her trenger saklig grunn for å avslå søknad om fremleie. Nekter utleier fremleie kan imidlertid leietakeren si opp leiekontrakten etter vanlige oppsigelsesregler. Det betyr at du kan si opp leieavtalen med tre måneders oppsigelsestid.

Hva med Airbnb?

De siste årene har det blitt stadig mer populært å leie ut hele eller deler av boligen i kortere perioder gjennom tjenester som Airbnb. Men har man lov til å drive fremleie på denne måten? Ved fremleie av boliger i korte tidsperioder kreves det også samtykke av utleier. Videre kan reglene variere avhengig av om leiligheten er en del av et borettslag eller sameie, samt omfanget av utleievirksomheten.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om utleie. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring