Hvem kan få dagpenger?

Hvis du har blitt arbeidsledig eller permittert kan du krav på dagpenger. Men fra hvilket tidspunkt har man rett til dagpenger?

samboeravtale, oppsigelse, uføretrygd, sykepenger, gjengjeldelse, oppholdstillatelse, familiegjenforening, dagpenger

Dagpenger

Dagpenger en en pengestøtte du kan få dersom du har mistet arbeidsinntekten din. For at du skal ha krav på dagpenger må arbeidstiden din ha blitt redusert med minst 50 % og du må ha fått inntekten din helt eller delvis redusert. Videre må du ha hatt en inntekt på minst 1,5 G de siste 12 månedene eller minst 3 G de siste 36 månedene. Du må også være under 67 år for å få dagpenger.

Hvis du er permittert

Ved permittering har du rett til lønn fra arbeidsgiveren din de første 15 dagene. jf. permitteringslønnsloven § 3 Etter denne perioden kan du ha krav på dagpenger.

For at du skal ha rett til dagpenger som permittert, må permitteringsårsaken være mangel på arbeid i bedriften eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke. Grunnen til at du er blitt permittert har dermed betydning for din rett til dagpenger.

Har du selv sagt opp jobben?

Selv om du frivillig har sagt opp jobben din kan du ha rett til dagpenger. For å unngå å tape dagpenger bør du søke senest den dagen du ikke lenger har krav på lønn.

Hvis du hadde “rimelig grunn” til å si opp jobben din, får du dagpenger fra første dag du har krav på dagpenger. Hvis du ikke hadde “rimelig grunn” til å si opp jobben, får du ikke dagpenger de første 18 ukene. Rimelig grunn kan være at du ikke kan fortsette i arbeidet ditt på grunn av helseutfordringer, eller at du har vært utsatt for mobbing.

Fakta

Rettspraksis viser at det sjeldent er tilstrekkelig å vise til dårlig arbeidsmiljø. For at vilkåret om "rimelig grunn" skal være oppfylt, må det vises til en konkret og mer inngående begrunnelse.

Arbeidsledig

Hvis du er blitt sagt opp eller avskjediget får du i utgangspunktet dagpenger fra første dag du har krav på dagpenger. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du selv er ansvarlig for at arbeidsforholdets tok slutt. Da får du ikke dagpenger de første 18 ukene.

Har du mistet jobben din som selvstendig næringsdrivende har du ikke rett til dagpenger. Dette på grunn av at NAV ikke regner næringsinntekt fra et enkeltpersonsforetak som inntekt ved vurderingen av om man har rett til dagpenger. Har du hatt arbeidsinntekt fra en annen arbeidsgiver de siste 12 eller 36 månedene, kan du imidlertid fortsatt ha krav på dagpenger.

Fakta

Har du mistet jobben i ditt eget aksjeselskap og mottatt lønn som ansatt, har du rett til dagpenger. Du har også rett til dagpenger dersom du har mistet jobben din som frilanser, du er nydimmitert fra militæret eller du har mistet jobben din som fisker.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om dagpenger. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Haavard Homestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Gratis advokat i NAV-saker

Får du avslag på søknaden din om dagpenger kan du ha krav på gratis advokathjelp til å klage på vedtaket. Om du er en av de som har krav på gratis advokathjelp, finner vi ut av sammen. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Haavard-480x480-1.jpg

Haavard Homestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring