Hva skjer med pensjonen din når du dør?

Hva skjer med pensjonen din når du dør? Går verdiene tilbake til fellesskapet eller har arvingene krav på dem?

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar, tilbakekalle testament

Hva skjer med pensjonen din ved dødsfall?

Pensjon kommer i hovedsak fra tre kilder: Folketrygden, pensjon gjennom arbeidsforhold (tjenestepensjon) og eventuell privat sparing. Hvorvidt pensjonen kan arves eller går til fellesskapet, avhenger av hvilken type pensjon det er tale om.

Folketrygden

Folketrygden er ingen sparing i tradisjonell forstand, men for hvert år du jobber opparbeider du deg pensjonsrettigheter. Når du dør, vil pensjonsrettighetene dine tilfalle fellesskapet. Det innebærer at det ikke vil bli utbetalt noe “arv” til de etterlatte, og utbetalingene fra NAV vil bli avsluttet.

Dersom din ektefelle eller registrerte partner dør og du var gift eller samboer med felles barn, så kan du under visse omstendigheter ha rett til gjenlevendepensjon. Fra og med 1. januar 2024 vil imidlertid den nåværende ordningen med gjenlevendepensjon bli erstattet av en ny og midlertidig omstillingsstøtte. Denne støtten kan kort oppsummeres som en ytelse som kan utbetales i inntil 3 år, med en øvre begrensning på 2,25 ganger grunnbeløpet (266 895 kroner) per år. Dersom du er usikker på hvordan dette vil påvirke deg kan du ta kontakt med oss. Vi kan reglene og unntakene, og vil sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Tjenestepensjon

Reglene for arv av tjenestepensjon varierer avhengig av om avdøde arbeidet i offentlig eller privat sektor. I offentlig sektor er ektefellepensjon inkludert i alle tjenestepensjonsordningene. Beregning av etterlattepensjonen er avhengig av når avdøde gikk bort, når vedkommende ble medlem av pensjonsordningen og den gjenlevendes alder. For de fleste utgjør denne pensjonen 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. En gjenlevende samboer har ikke rett til etterlattepensjon, selv om de har felles barn.

Arbeidsgivere i privat sektor er kun pålagt å ha alderspensjonsordning for sine ansatte. Det betyr at mange arbeidstakere i privat sektor ikke har etterlattepensjon i sine pensjonsordninger. Hvis du imidlertid er omfattet av en tjenestepensjonsordning som inkluderer etterlattepensjon, eller har opparbeidet etterlattepensjon fra tidligere arbeidsforhold, vil din ektefelle eller samboer kunne ha krav på etterlattepensjon.

Fakta

I privat sektor sparer mange arbeidsgivere til pensjon for sine ansatte gjennom innskuddspensjon. Ved en slik ordning arver gjenlevende barn og/eller livspartner den eventuelle restkapitalen.

Egen sparing

Det finnes mange måter å spare til pensjon på egen hånd. Ved et dødsfall vil verdiene normalt gå til arvingene, uavhengig av om pengene står i banken, er investert i fond eller i en ordning for pensjonssparing som for eksempel IPS (Individuell pensjonssparing). De ulike spareformene kan imidlertid ha forskjellige regler med hensyn til hvordan pengene blir utbetalt og hvilke arvinger som står først i køen. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder for de ulike alternativene.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om familie, arv og skifte. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring