Hva skal du gjøre om du blir sagt opp?

Hva skal du gjøre dersom arbeidsgiver har sagt deg opp, eller du frykter arbeidsgiver vil si deg opp?

skilsmisse, ektefellebidrag, barnet bo, gjøre sagt opp

Krevende situasjon 

Å miste jobben kan være en tøff påkjennelse og skape usikkerhet rundt fremtiden. Det er gjerne gjennom jobben man tjener til livets opphold. Dersom du mister denne inntekten kan det medføre utfordringer med å få endene til å møtes. Siden det kan ha stor påvirkning å miste jobben, gir loven deg som arbeidstaker ulike rettigheter i en oppsigelsesprosess. Under vil vi gi informasjon om hva som kan være viktig å vite i en slik situasjon.  

Det kan være flere spesielle forhold ved akkurat din oppsigelse. Dersom du har mottatt oppsigelse eller tror det kommer til å skje, anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre advokater. Da vil du får den hjelpen akkurat du trenger. 

Fakta

En oppsigelse fra arbeidsgiver må følge kravene i arbeidsmiljøloven kapittel 15.

Fire råd dersom du frykter en oppsigelse 

  1. Ta kontakt med en dyktig advokat – helst før drøftelsesmøtet
  2. Be om begrunnelse for oppsigelsen
  3. Du kan kreve forhandlinger
  4. Du har rett til å stå i stillingen

Drøftelsesmøte

Så langt det er praktisk mulig skal arbeidsgiver gjennomføre et drøftelsesmøte med deg, før det fattes beslutning om oppsigelse. Et drøftelsesmøte skal sikre at en avgjørelse om oppsigelse blir tatt på riktig og godt grunnlag.  

Vi hos Osloadvokaten vil bistå med forberedelser til drøftelsesmøtet, og vi kan være med på møte om du ønsker det.

Begrunnelse for oppsigelse 

Du har rett til å kreve en begrunnelse for hvorfor du er sagt opp. Du kan kreve at begrunnelsen skal gis skriftlig. I begrunnelsen skal det stå hvorfor oppsigelsen er gitt. De forholdene som arbeidsgiver mener ligger til grunn for oppsigelsen, skal du være kjent med fra før gjennom drøftelsesmøtet.  

Dersom arbeidsgiver ikke gir deg begrunnelsen du har krav på  kan dette få betydning for blant annet om oppsigelsen er gyldig, din rett til å stå i stillingen og en eventuell erstatningsutmåling. 

Krev forhandlinger 

Hvis du mener at oppsigelsen er usaklig begrunnet kan du kreve forhandlinger med arbeidsgiver. En slik forhandling kan føre til en løsning i tvisten og kan være en effektiv og rimelig måte å løse saken på. 

Rett til å stå i stillingen

Du har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår. Dersom tvisten har endt i søksmål har du også som hovedregel rett til å stå i stillingen, med mindre retten finner at det er urimelig. 

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil ved oppsigelsen eller avskjeden følger det av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne utgifter til advokat. I og med at det er så strenge regler ved oppsigelse er det blitt ganske vanlig praksis at arbeidsgiver dekker begge parters advokatutgifter.

Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Dette er praktisk når det er litt uklart om arbeidsgiver har oppfylt lovens regler. Selv om det finnes tilfeller der arbeidsgiver ikke vil dekke begge parters advokatutgifter ved et forlik, må dette sies å være ganske vanlig praksis ved oppsigelse og avskjed.

Fri rettshjelp ved oppsigelse

Hvis du etter oppsigelsen har inntekt under 320 000 kr og ingen formue av betydning så kan du få fri rettshjelp i forbindelse med sak om oppsigelse og avskjed. Osloadvokatene kan hjelpe deg med å søke og ordne med dette for deg. Les mer om fri rettshjelp her.

Det påløper ingen kostnader før klient og advokat er enige om oppdrag. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

 


 

– Lønner seg å ha med advokat i drøftelsesmøte, som sjekker at bedriften har gjort det de skal lovmessig, og at oppsigelsen faktisk er gyldig. Og som forhandler om noen penger med på veien.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring