Hva kan du kreve når naboen bryter loven?

Naboen har et ulovlig tiltak som påvirker din eiendom – hva kan du kreve? Et tiltak er ulovlig om ulempen eller skaden forårsaket av tiltaket går over den oppstilte tålegrensen i Naboloven § 2. Naboloven oppstiller hva du som nabo kan kreve ved ulovlig tiltak.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon

Snakk først med naboen som bryter loven

Vi vil anbefale at du først prøver å snakke med naboen din om de ulempene eller skadene du opplever på egen eiendom. En kan kreve at naboer tar hensyn til hverandre, og hvordan type nabolag man bor i. En burde ha en saklig og ordentlig tilnærming under ryddige forhold. Det vil derfor være hensiktsmessig og fornuftig å først snakke med naboen før en tar det videre til en advokat.

Om du bor i borettslag eller sameie

Neste steg vil – om du bor i  borettslag eller sameie – være å sende en skriftlig naboklage til styret. Naboklagen burde inneholde en detaljert og helhetlig beskrivelse av plagene du opplever, samt hvor omfattende ulempene er. Du kan også med fordel inkludere hvilke konsekvenser dette har for deg som nabo.

 

Fakta

Borettslag, sameie og naboforhold er tre forskjellige lovområder og blir regulert av borettslagsloven, sameieloven og naboloven. Alle de tre lovene er forskjellige, men de operer med tilnærmet like hensyn og utgangspunktet om overskridelse av en tålegrense er den samme.

Kan kreve retting eller erstatning når naboen bryter loven

Dersom hverken muntlig tilbakemelding eller skriftlig naboklage fører frem sier loven at en kan kreve retting eller erstatning for de ulemper eller skader som eksisterer. Det er ikke noe i veien med å kreve både retting av forholdene og utbetaling av erstatning, man er ikke tvunget til å kun velge ett av tiltakene.

Retting av forholdene

Å kreve retting av forholdene går ut på at en kan kreve at naboen senker ulempen til et nivå som ligger under tålegrensen oppstilt i naboloven § 2. Det vil i mange tilfeller ikke være mulig å kreve at hele tiltaket fjernes, kun det som overstiger tålegrensen. Det vil si at ved nabostøy, kan en ikke kreve at det ikke er noe lyd, men en kan kreve at lydforholdene senkes til et akseptabelt nivå.

Å få utbetalt erstatning

For å få utbetalt erstatning må en ha lidt et økonomisk tap. Utbetalingen vil være en engangssum, og vil variere ut fra hvor store ulemper eller skader en har blitt utsatt for. Om en har krav på å få utbetalt erstatning vil det vurderes etter de allminnelige erstatningsreglene. 

 

Ta kontakt med en advokat

I nabotvister kan utgiftene for en advokat bli dekket av forsikringen. Nabotvister kan være vriene, da vurderingen vil være en skjønnsmessig helhetsvurdering, som vil variere i hvert enkelt tilfelle. For å være helt sikker på at din sak blir vurdert riktig, vil vi anbefale å få hjelp av en av våre dyktige advokater, som har spesialisert seg på området.

 

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring