Hva er åsetesrett?

Åsetesrett er en særlig form for arverett til odelseiendom. I slike tilfeller overtar man landbrukseiendommen til en gunstigere pris, kalt åsetestakst.

høy hekk, veirett, beitejorde, plastavfall, prisavslag, odelsrett, åsetesrett

Åsetesrett

Åsetesrett er en fortrinnsrett til å overta en odelseiendom på spesielt gunstige vilkår. Denne retten tilkommer kun livsarvingene etter avdøde, og eiendommen overtas da til åsetestakst, som vanligvis er lavere enn markedsprisen. Formålet med dette er å bidra til at etterkommere skal kunne overta gårdsbruk til en pris som gjør det mulig å drive gården lønnsomt.

Åsetesrett tilkommer kun barn eller barnebarn av den siste eieren av landbrukseiendommen. Rekkefølgen for hvem av disse livsarvingene som har åsetesrett først, bestemmes etter en prioritert rekkefølge. Det eldste barnet går foran det nest eldste og så videre, uten hensyn til kjønn. Hvis det eldste barnet er død eller ikke ønsker å benytte seg av åsetesretten, vil hans eller hennes barn tre inn i stedet og gå foran arvelaterens øvrige barn.

Fakta

Hvis det er flere landbrukseiendommer etter avdøde, kan det eldste barnet bare velge én eiendom. Deretter er det nest eldstes tur og så videre.

Åsetestakst

Forskjellen mellom odelstakst og åsetestakst er at åsetestaksten skal settes til en pris som er rimelig etter forholdene, og den skal uansett ikke være høyere enn odelstaksten. Normalt settes åsetestaksten til 75 % av eiendommens markedsverdi.

Hvorvidt åseteprisen skal settes lavere enn prisen ved odelstakst, og hvor mye lavere den i så fall skal settes, beror på en konkret vurdering. Åsetefradraget kan også bli høyere enn 25 prosent. Formålet med åsetestakst er at åsetesarvingen skal klare å bli sittende med eiendommen. Derfor må prisen ikke settes så høyt at eiendommens drift ikke kan forrente kjøpesummen. Dette momentet vil ha størst vekt der det må legges til grunn at det er driften av eiendommen som vil være åsetesarvingens beskjeftigelse. For eiendommer hvor landbruksdriften vil ha mindre betydning for åsetesarvingens underhold, vil dette kunne få mindre vekt.

Fakta

I tillegg til forhold ved selve eiendommen vil også åsetesarvingens og medarvingenes økonomiske situasjon måtte tas i betraktning ved vurderingen av hvilken takst som er rimelig.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om odels- og åsetesrett. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring