Høyesterett med avklaring om selgers opplysningsplikt

Nylig var en sak om selgers opplysningsplikt oppe i Høyesterett. Spørsmålet i saken var om selger hadde brutt opplysningsplikten når han ikke opplyste om at en nabo var dømt for seksuelle krenkelser av sine stedøtre og nedlasting av ulovlig materiale.

skjønnssak, drenering, ujevnt dekke, garasje fuktskader, salg av bolig, felles bolig, råte, garasjeport, dispensasjon, flytte, opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt innebærer at man må opplyse om omstendigheter ved eiendommen som man kjenner eller burde kjenne til, og som kjøperen har grunn til å regne med å få. Hvis ikke man gjør dette risikerer man å bli møtt med mangelskrav. Som selger er man også forpliktet til å gi riktige opplysninger om eiendommen. Dette inkluderer opplysninger i annonser, salgsprospekt eller annen markedsføring av boligen.

Høyesteretts vurdering

Spørsmålet i saken var om selger hadde brutt opplysningsplikten når han ikke opplyste om at en nabo var dømt for seksuelle krenkelser av sine stedøtre og nedlasting av ulovlig materiale. Høyesterett konkluderte med at selgeren ikke pliktet å gi opplysninger om dette, ettersom handlingene naboen var domfelt for var begått i naboens hjem. Handlingene hadde derfor ikke betydning for eiendommen som ble solgt, og det kunne derfor ikke kreves at selgeren opplyste om dette.

Høyesterett påpekte imidlertid at opplysningsplikt om en nabos straffbare forhold kan være aktuelt hvis en nabo har begått handlinger som “kunne ha fått direkte virkning for den eiendommen som selges”. Selgere kan altså i noen tilfeller ha plikt til å opplyse om naboens straffbare forhold, men terskelen for dette er høy.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om boligkjøp. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring