Guide til innløsning av tomtefeste

Ved inngangen av 2022 var det registrert omtrent 150 000 festegrunner, antallet festeavtaler er enda høyere. Det er ikke uvanlig at det oppstår en interessekonflikt mellom grunneier og leietakeren. En løsning for å avslutte festeforholdet er innløsning. I denne artikkelen gir Osloadvokatene sine advokater deg en guide til innløsning av tomtefeste.

skilsmisse ved dom, sameie

Fakta

Tomtefesteforhold reguleres av tomtefesteloven. Grunneier som fester bort grunnen er bortfester og han som leier grunnen er fester.

Du kan lese mer om hva en festeavtale er og hovedtrekkene i et festeforhold her.

Innløsning

Innløsning betyr at festeren får kjøpe tomten under bygget. Innløsning er i utgangpunktet et krav som grunneier ikke kan motsette seg, innløsning er derfor en rett for festeren. Alle festeavtaler kan derimot ikke innløses.

For festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidsbolig har festeren som hovedregel en rett til å kreve tomten innløst etter 30 år eller en annen tid dersom det er avtalt. Etter at det er gått 30 år kan festeren kreve å innløse feste til boligformål hvert andre år, mens festeren kan innløse tomt til fritidsbolig hver gang det er gått 10 år.

Det finnes flere unntak fra retten til å kreve tomten innløst. Våre advokater kan unntakene og hjelper deg. Ta kontakt med dem i dag for en vurdering av om du kan kreve innløsning.

Innløsningssummen

Siden innløsning er et krav festeren har etter loven, er det strenge regler for fastsettelsen av innløsningssummen.

For feste til bolig eller fritidsbolig uten tidsbegrensing er hovedregelen at innløsningssummen være 25 ganger den årlige festeavgiften, med mindre partene er enige om en mindre innløsningssum. Dersom festeavtalen er tidsbegrenset kan bortfesteren bestemme om innløsningssummen skal være 40% av tomteverdien eller 25 ganger festeavgiften.

Gjennomføring av innløsning

Når vilkårene for innløsning og innløsningssummen er fastsatt kan festeren kreve at bortfesteren gjør det som trengs for å få tomten skilt ut. Ved innløsning er det festeren som skal bære alle kostandene til fradeling og overføring av hjemmelen.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt med Osloadvokatene

Tomtefesteretten er i stadig endring og reglene kan ha stor betydning dersom du er i et festeforhold.

Osloadvokatene har ekspertisen du trenger for å ivareta dine interesser. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Så ta kontakt med Osloadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Advokaten min har fremstått som svært profesjonell og kompetent da de kjempet saken min og vant. Hele firmaet har også ellers vært forståelsesfulle og sympatiske under hele prosessen. Vil absolutt kunne anbefale dem videre.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring