Gjerde mot nabo: Hva sier loven?

Et sjenerende gjerde kan føre til stor konflikt. Et gjerde kan være sjenerende om det er for høyt, står feil, har sterke farger eller har en unaturlig form. For å unngå nabokonflikt, er det viktig at du har kjennskap til loven. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for gjerder.

skjønnssak, fuktskader, salg av bolig, felles bolig, gjerde mot nabo

Retten til å sette opp gjerde mot nabo

Utgangspunktet er at alle har rett til å sette opp et gjerde mot naboeiendommen dersom man selv bærer kostnadene for det. Dette gjelder selv om naboen ikke ønsker det. Det fins imidlertid noen unntak. Man kan ikke sette opp et gjerde hvis det fører til ulemper for naboen, eller hvis det strider mot plan- og bygningsloven. Man kan heller ikke sette opp et gjerde dersom det er til hinder for fri ferdsel i naturen. Dette er noe du må være ekstra oppmerksom på dersom du bor i nærheten av sjøen. Det lønner seg derfor alltid å gjøre grundige undersøkelser før man setter opp et gjerde.

Grunnleggende krav til gjerde

Etter gjerdeloven § 3 kan det ikke settes opp et gjerde som er farlig for folk eller dyr. Det er for eksempel ikke lov til å sette opp et gjerde med piggtråd. Videre kan ikke gjerdet være til unødvendig eller urimelig ulempe eller skade på naboeiendommen. Dette medfører blant annet at gjerdet må stå i stil til resten av nabolaget, samt at det ikke kan hindre utsikten til naboeiendommen.

Fakta

Dersom gjerde er tett, altså at plankene står helt inntil hverande, gjelder det egne regler. Et slikt gjerde kan i utgangspunktet ikke være lengre enn fem meter dersom det står inntil naboeiendommen. Skal det være lengre, må du søke om tillatelse fra kommunen. Setter du gjerdet en meter eller mer inn på din egen eiendom, kan et slikt gjerde være ti meter langt uten at du må søke om lov til kommunen.

Loven kan tvinge naboen til å betale

Dersom gjerdet er til fordel for naboen, kan du kreve at naboen også betaler for vedlikehold av det. Vilkåret for å kreve at naboen betaler for vedlikehold av gjerdet er at gjerdet er til nytte for begge eiendommene, samt at nytteverdien er større enn kostnaden. Gjerdet må altså være samfunnsnyttig. For mange kan det være skremmende å kreve penger. Vi anbefaler derfor alltid å snakke og prøve å bli enig med naboen om kostnadene.

Å fjerne gjerde

Hvis du ønsker å fjerne gjerdet, er det viktig at du forsikrer deg om at det står på din tomt. Du må også forsikre deg om at det ikke er gjerdeplikt. Gjerdeplikt innebærer at naboen kan tvinge deg til å beholde og restaurere gjerdet, dersom gjerdet også er til nytte for naboen. Hvis det ikke er gjerdeplikt og gjerdet står på din tomt, står du fritt til å fjerne gjerdet.

Trenger du hjelp i en nabotvist?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i nabotvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I nabotvister vil ofte dine advokatutgifter dekkes av innboforsikringen. Innboforsikringen vil dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Advokatkostnader påløper ikke før vi er enige om et oppdrag. 

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring