Hvordan skal du gjennomføre et drøftelsesmøte?

I denne artikkelen går vi gjennom viktige punkter for hvordan du som arbeidsgiver kan  gjennomføre et drøftelsesmøte som er i tråd med loven. Det kan være enkelte særlige forhold i et arbeidsforhold. For å få et fullstendig oversikt anbefaler vi at du tar kontakt med en av våre dyktige advokater.

gjennomføre drøftelsesmøte

Fakta

Formålet med drøftelsesmøtet er å bidra til at en oppsigelse treffes på riktige og fullstendig grunnlag.

Plikt til å gjennomføre drøftelsesmøte

Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig plikter å gjennomføre drøftelsesmøte før det fattes en besluttning om oppsigelse.

Det er bare dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre drøftelsesmøtet at arbeidsgiver er fritatt for plikten. Dette kravet skal tolkes strengt. Det er først og fremst i de tilfellene hvor arbeidstaker etter rimelig varsel ikke møter til drøftelsesmøtet at det ikke er praktisk mulig.

Drøftelsesmøtet skal holdes før det er fattet beslutning om oppsigelse. Som arbeidsgiver skal du derfor ikke ha bestemt deg på forhånd om arbeidstakeren skal sies opp.

Innkallelse

Etter arbeidsmiljøloven er det ingen krav til hvordan innkallelsen skal gis. Vi anbefaler at innkallelsen gis skriftlig og med god tid til møtet. Det er viktig at det kommer tydelig frem at innkallelsen gjelder et drøftelsesmøte og at arbeidstakeren kan ha med tillitsvalgt eller advokat til møtet.

Drøftelsesmøtet

Det er to forhold som skal drøftes i drøftelsesmøtet;

  • Grunnlaget for oppsigelsen
  • Eventuell utvelgelse mellom flere ansatte

Arbeidsgiver bør redegjøre for forholdene som gir grunnlag for oppsigelse. Det er viktig at arbeidstaker får mulighet til å komme med sin side av saken. Du bør også oppfordre arbeidstaker til å opplyse om mulige særlige forhold rundt en eventuell oppsigelse.

Møtereferat

Etter arbeidsmiljøloven er det ikke noe krav om det skrives referat. Vi anbefaler at du som arbeidsgiver skriver referat av hensyn til senere dokumentasjon, dersom det ender med tvist knyttet til oppsigelsen.

Viktige punkter å ha med i referatet er blant annet:

  • Dato og sted for drøftelsesmøtet
  • Hvem som er til stede
  • Forholdene som gir grunnlag for drøftelsesmøtet
  • Arbeidstakers innspill

Det er også lurt å få referatet underskrevet av deg selv som arbeidsgiver, arbeidstaker og eventuelle tillitsvalgte eller rådgivere som er tilstede for arbeidstaker.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp med drøftelsesmøter og oppsigelser?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere dyktige advokater som er eksperter innen arbeidsrett.

Les mer om våre priser her. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag.

 


 

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring