Gave eller arv fra utlandet

Har du mottatt selskapsandeler eller aksjer i gave eller arv fra utlandet, er det viktig at inngangsverdien fastsettes korrekt.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning, arbeidskontrakt, arbeidsgiver, konkurranseklausuler, permittering, varsling, oppfølgingsplan, underpresterer, motorsykkel, fristavbrudd, foreldelse, båt med flere feil, garanti, styremedlem, skjevdeling, næringsvirksomhet, familiegjenforening, avskjed, gave, arv

Aksjer eller selskapsandeler i gave eller arv fra utlandet

Hvis aksjer eller selskapsandeler blir gitt som gave eller arv fra utlandet, skal inngangsverdien for disse aksjene justeres til omsetningsverdien på tidspunktet de mottas. Dette gjelder imidlertid kun dersom arvelateren eller giveren ikke var/er skattepliktig til Norge, eller når aksjene eller selskapsandelene ikke er knyttet til virksomhet i Norge.

Som følge av dette er det kun verdistigningen i egen eiertid det skal tas hensyn til ved beskatning av gevinst ved salg i Norge. Tilsvarende vil gjelde fradrag for tap ved et eventuelt verdifall. Resultatet er at verdiendringer aksjene eller andelene har vært gjenstand for i tiden disse ikke har hatt tilknytning til Norge, heller ikke skal underlegges norsk beskatning, selv om aksjene er tatt inn i norsk beskatningsområde.

Har du mottatt aksjer eller selskapsandeler fra utlandet?

Dersom du har mottatt aksjer eller andeler i et selskap fra en person som ikke er skattepliktig til Norge, bør du sørge for å skaffe deg dokumentasjon på hva omsetningsverdien var på det tidspunktet du mottok aksjene eller selskapsandelene. Slik dokumentasjon er viktig å kunne vise til dersom skattemyndighetene senere stiller spørsmål ved verdifastsettelsen.

Har du solgt videre aksjer eller selskapsandeler du har arvet eller fått i gave fra utlandet?

Hvis du har solgt aksjer eller andeler i selskap og gevinsten er beregnet på grunnlag av arvelater eller givers kostpris, bør du kreve endret skattefastsettelsen. Skattefastsettelsen kan gjennomføres ved egenfastsetting innenfor de seneste tre årene. Gjelder endringen tidligere år må eventuelt Skatteetaten bes om å ta opp skattefastsettingen til endring.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arv og gave. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring