Går byggetillatelser ut på dato?

Høye renter og økte priser har ført til at flere setter byggeprosjektene sine på vent. Da er det imidlertid viktig å være klar over at man risikerer å miste byggetillatelsen.

byggetillatelser

Byggetillatelser har utløpsdato

Byggetillatelser faller bort dersom byggearbeidene ikke er satt i gang senest tre år etter at tillatelsen ble gitt. Det samme skjer dersom igangsatt arbeid innstilles i mer en to år. Disse fristene er absolutte, og kan ikke påklages.

Dersom byggetillatelsen går ut, må man søke på nytt. Dette koster både tid og penger. Videre kan man risikere at kommunen ikke godkjenner den nye søknaden.

Når er et tiltak satt i gang?

For at et tiltak skal anses for å være satt i gang er utgangspunktet at det må være utført fysisk arbeid av et visst omfang, samt at arbeidet må være knyttet til selve byggingen. Det er ikke tilstrekkelig å starte forberedende arbeider, som for eksempel å ta ned trær på tomten eller bestille materialer. Å søke om igangsettingstillatelse er heller ikke fristavbrytende.

Fakta

Det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Som regel vil støping av fundament eller grunnmur avbryte 3-års fristen, men det vil for eksempel sjeldent være tilstrekkelig at byggegropen er gravd ut. Det er omfanget av det fysiske arbeidet som er avgjørende. 

Når er et tiltak innstilt?

Selv om byggearbeidene er godt i gang, vil en lengre stans i arbeidet enn to år medføre at tillatelsen faller bort. Denne fristen gjelder uavhengig av hva som er begrunnelsen for at arbeidet har stanset opp. Hvorvidt et tiltak er innstilt vil bero på en konkret vurdering. Hvis det utføres arbeid, vil det måtte foretas en konkret vurdering av om arbeidet som utføres er av tilstrekkelig omfang og bidrar til reell fremdrift og ferdigstillelse av tiltaket.

Våre tips

Vi anbefaler å være helt sikker på fristens start og utløp. Selv om reglene i utgangspunktet er enkle, kan for eksempel dispensasjoner og trinnvise igangsettelser gjøre beregningen komplisert. Videre er det avgjørende med god dokumentasjon. Vi anbefaler å ta bilder underveis i prosjektet.

Dersom du er usikker på reglene eller hvordan du bør gå frem, anbefaler vi å ta kontakt med en erfaren advokat. Vi har flere dyktige advokater med lang erfaring og høy kompetanse i eiendomssaker. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om byggetillatelser. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring