Ble beskylt for fusk – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Mistanke om juks

Universitetet beskylte studenten for å ha fusket på eksamen. De fattet vedtak om annulering av eksamen og utestengelse fra Universitetet. Studenten søkte råd hos Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik og fikk fri rettshjelp. Dermed kunne studenten få bistand av Osloadvokatenes eksperter uten å betale.

Mente saken måtte avvises

Mens klagesaken beveget seg oppover i systemet tok omsider studentens karantenetid slutt. Da saken skulle behandles av tingretten mente derfor universitetet at den måtte avvises. De mente at saken tilhørte fortiden siden han nå ikke lenger var utestengt.

Advokat Wennevik mente imidlertid at saken likevel måtte prøves. Om saken ikke ble tillatt fremmet ville studentenes prøvelsesrett overfor utestengelsesvedtak være illusorisk. For at studenter skal ha en reell prøvelsesrett må vedtakets gyldighet kunne prøves selv om utestengelsen er gjennomført.

Vant i Høyesterett

Spørsmålet om prøvelsesrett var av prinsipiell betydning. Til slutt endte saken i Høyesterett. Der var dommerne enige med Osloadvokatene. For at studenters adgang til å prøve gyldigheten av vedtak skal være reell må domstolene kunne behandle spørsmålet også etter utestengelsen er gjennomført. Dermed kunne tingretten behandle studentens sak – mot universitetets vilje.

Fusk fri rettshjelp

Du har rett på fri rettshjelp i fuskesaker. Fra saken er reist kan du få dekket advokatutgifter. Saken anses å være reist når klagenemnda får den fremlagt for avgjørelse. Før dette tidspunktet får man altså ikke dekket advokatutgiftene sine. Det er imidlertid et vilkår for fri rettshjelp at saken gjelder både utestengelse og annulering av eksamen. Det er ikke tilstrekkelig at saken gjelder annulering.

Er du utestengt på grunn av fusk?

Vi vil gjerne høre fra deg. Med fri rettshjelp kan du få bistand av noen av landets dyktigste advokater. Våre eksperter tar kampen mot utdanningsinstitusjonen. Ring Osloadvokatene i dag på telefon 22 82 84 40 eller send oss en epost. Saken din er i trygge hender hos oss.