Ble beskylt for fusk – fikk fri rettshjelp hos Osloadvokatene

Mistanke om juks

Universitetet beskylte studenten for å ha fusket på eksamen. De fattet vedtak om annullering av eksamen og utestengelse fra Universitetet. Studenten søkte råd hos Osloadvokaten og fikk fri rettshjelp. Dermed kunne studenten få bistand av Osloadvokatenes eksperter uten å betale.

Mente saken måtte avvises

Mens klagesaken beveget seg oppover i systemet tok omsider studentens karantenetid slutt. Da saken skulle behandles av tingretten mente derfor universitetet at den måtte avvises. De mente at saken tilhørte fortiden siden han nå ikke lenger var utestengt.

Advokaten mente imidlertid at saken likevel måtte prøves. Om saken ikke ble tillatt fremmet ville studentenes prøvelsesrett overfor utestengelsesvedtak være illusorisk. For at studenter skal ha en reell prøvelsesrett må vedtakets gyldighet kunne prøves selv om utestengelsen er gjennomført.

Vant i Høyesterett

Spørsmålet om prøvelsesrett var av prinsipiell betydning. Til slutt endte saken i Høyesterett. Der var dommerne enige med Osloadvokatene. For at studenters adgang til å prøve gyldigheten av vedtak skal være reell må domstolene kunne behandle spørsmålet også etter utestengelsen er gjennomført. Dermed kunne tingretten behandle studentens sak – mot universitetets vilje.

Fusk fri rettshjelp

Du har rett på fri rettshjelp i fuskesaker. Fra saken er reist kan du få dekket advokatutgifter. Saken anses å være reist når klagenemnda får den fremlagt for avgjørelse. Før dette tidspunktet får man altså ikke dekket advokatutgiftene sine. Det er imidlertid et vilkår for fri rettshjelp at saken gjelder både utestengelse og annullering av eksamen. Det er ikke tilstrekkelig at saken gjelder annullering.

 

 

Kristian Berge

Senioradvokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

Er du utestengt på grunn av fusk?

Vi vil gjerne høre fra deg. Med fri rettshjelp kan du få bistand av noen av landets dyktigste advokater. Våre eksperter tar kampen mot utdanningsinstitusjonen. Saken din er i trygge hender hos oss.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristian-480x480-1.jpg

Kristian Berge
Senioradvokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring