Store fuktskader, vannlekkasje, fukt og råte på nyinnkjøpt bolig

Reklamasjonssak for bolig som inneholdt vannlekkasjer fra taket, fuktskader, råteskader og skadedyr. Kjøper ble tilkjent erstatning.

En kvinne kjøpte en bolig i Halden i 2009 for 1 600 000,-. Etter at hun hadde flyttet inn oppdaget hun at det var alvorlige feil ved huset. Det var vannlekkasjer fra taket, fuktskader, råteskader og skadedyr.

Reklamerte på fuktskader

Hun overtok huset den 1. august 2009 og reklamerte ovenfor selgeren allerede den 18. august. Selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring. Eierskifteforsikringsselskapet het AmTrust International og var representert i Norge av Norwegian Claims Link. Etterhvert fant hun også flere feil og det ble foretatt løpende reklamasjoner.

Selger hadde fylt ut et egenerklæringsskjema knyttet til eierskifteforsikringen. Dette hadde kjøperen sett før hun kjøpte boligen.

Kjøpte i god tro og solgt «som den er»

Kjøperen hadde vært nabo med selgeren i mange år og kjente til huset fra tidligere. Hun unnlot derfor å møte på visning og spurte heller selgeren om husets befatning. Hun skulle kjøpe huset til sin datter som pga handicap ikke burde bo veldig langt fra sin mor. I kontrakten het det at boligen var solgt som den var. Straks etter overtakelse oppdaget de fuktskader i taket på badet og andre steder. Hun engasjerte deretter en takstmann og reklamerte til selger.

AmTrust International stolte ikke på kvinnens takstmann. De hadde egne takstmenn som de pleier å bruke. Likevel kom også denne takstmannen til at boligen hadde råteskader. Osloadvokatene innhentet ny takst. Det ble deretter tatt ut stevning i saken. Selskapet tilbød kvinnen først 250 000,- og senere  300 000,-. Tilbudet ble ikke akseptert.

Forsikringsselskapet mente kjøper hadde risikoen

AmTrust International hevdet at i og med at boligen var solgt som den er, hadde hun selv risikoen for eventuelle feil. I og med at boligen var rimelig måtte hun regne med feil. Selskapet kom videre med de vanlige henvisningene til levetidbetraktninger. Retten tok utgangspunkt i avhendigsloven § 1-2 annet ledd hvor det fremgår at bestemmelsene i § 3-8 og 3-9 ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for kjøper.

– Lova kan ikkje fråvikast ved avtale til ugunst for kjøparen ved forbrukarkjøp av nyoppført eigarbustad som ikkje har vore brukt som bustad i meir enn eitt år på avtaletida.

Uriktig opplysning

Retten kom til at boligen sannsynligvis hadde lekkasje på salgstidspunktet og da var dette å anse som en uriktig opplysning.

Fakta

Hvis det er slik at en bolig har en feil på overtakelsestidspunktet som selger burde være kjent med, vil dette kunne bli ansett som en uriktig opplysning, hvis det ikke er opplyst.

Den kunne vært rettet opp av selger uten at det ble gjort. Retten kom til at opplysningene i egenerklæringsskjemaet ikke var riktige og at selger heller ikke hadde opptrådt lojalt ved salget.

Klienten fikk nytt tak

Retten kom videre til at det mest fornuftige var å legge helt nytt tak og deretter gjøre et fradrag for standardhevningen. Kjøper ble tilkjent erstatning på kr. 720 000,- med tillegg av saksomkostningene på kr 125 000,-. Det er også verdt å merke seg at erstatningssummen var svært høy i forhold til kjøpesummen på boligen.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du en lignende sak?

Har du en skadeforsikring, hus- eller innboforsikring vil forsikringen betale for utgiftene til Osloadvokatene når du oppdager feil eller mangler. Våre undersøkelser viser at våre klienter kommer langt bedre ut av saken enn personer som ikke bruker advokat. Våre advokater er spesialister på eiendomsrett og ser gjerne på saken din. Vi tar ikke betalt for dette før vi blir enige om en oppdragsbekreftelse.

Vi hjelper deg med:

  • En juridisk vurdering av om du har et krav som følge av en mangel
  • Ferdig utarbeidet reklamasjon
  • Innhenting av takst fra en takstmann vi anbefaler
  • Forhandlinger med selger eller selgers forsikringsselskap
  • Ferdig søknad om rettshjelpdekning og bistand ved eventuelle ekstra spørsmål
  • Råd i forbindelse med vurdering av tilbud fra motparten
  • Sørge for at pengene utbetales til deg

Har du spørsmål?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring