Store fuktskader, vannlekkasje, fukt og råte på nyinnkjøpt bolig

En kvinne kjøpte en bolig i Halden i 2009 for 1 600 000,-. Etter at hun hadde flyttet inn oppdaget hun at det var alvorlige feil ved huset. Det var vannlekkasjer fra taket, fuktskader, råteskader og skadedyr.

Reklamerte på fuktskader

Hun overtok huset den 1. august 2009 og reklamerte ovenfor selgeren allerede den 18. august. Selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring. Eierskifteforsikringsselskapet het AmTrust International og var representert i Norge av Norwegian Claims Link. Etterhvert fant hun også flere feil og det ble foretatt løpende reklamasjoner.

Selger hadde fylt ut et egenerklæringsskjema knyttet til eierskifteforsikringen. Dette hadde kjøperen sett før hun kjøpte boligen.

Kjøpte i god tro og as is

Kjøperen hadde vært nabo med selgeren i mange år og kjente til huset fra tidligere. Hun unnlot derfor å møte på visning og spurte heller selgeren om husets befatning. Hun skulle kjøpe huset til sin datter som pga handicap ikke burde bo veldig langt fra sin mor. I kontrakten het det at boligen var solgt som den var. Straks etter overtakelse oppdaget de fuktskader i taket på badet og andre steder. Hun engasjerte deretter en takstmann og reklamerte til selger.

AmTrust International stolte ikke på kvinnens takstmann. De hadde egne takstmenn som de pleier å bruke. Likevel kom også denne takstmannen til at boligen hadde råteskader. Osloadvokatene innhentet ny takst. Det ble deretter tatt ut stevning i saken. Selskapet tilbød kvinnen først 250 000,- og senere  300 000,-. Tilbudet ble ikke akseptert.

Forsikringsselskapet mente kjøper hadde risikoen

AmTrust International hevdet at i og med at boligen var solgt som den er, hadde hun selv risikoen for eventuelle feil. I og med at boligen var rimelig måtte hun regne med feil. Selskapet kom videre med de vanlige henvisningene til levetidbetraktninger. Retten tok utgangspunkt i avhendigsloven § 1-2 annet ledd hvor det fremgår at bestemmelsene i § 3-8 og 3-9 ikke kan fravikes ved avtale til ugunst for kjøper.

Selger kommet med uriktige opplysninger

Retten kom til at boligen sannsynligvis hadde lekkasje på salgstidspunktet og da var dette å anse som en uriktig opplysning. Den kunne vært rettet opp av selger uten at det ble gjort. Retten kom til at opplysningene i egenerklæringsskjemaet ikke var riktige og at selger heller ikke hadde opptrådt lojalt ved salget.

Retten kom videre til at det mest fornuftige var å legge helt nytt tak og deretter gjøre et fradrag for standardhevningen.

Kjøper ble tilkjent erstatning på 720 000,- med tillegg av saksomkostningene på 125 000,-. Det er også verdt å merke seg at erstatningssummen var svært høy i forhold til kjøpesummen på boligen.

Har du kjøpt bolig med fuktskader ønsker å heve kjøpet?

Kontakt Osloadvokatene
ved advokat Kristin Sundby
sundby@advokat.no eller på telefon: +47 988 07 796

Relaterte saker: 

Balkong var vesentlig mindre enn opplyst
La inn bud med finansieringsforhold – megler måtte betale erstatning