Fremtidsfullmakt

Det er umulig å vite hva som skal skje resten av livet. Alle kan ende i en situasjon hvor man ikke lenger klarer å ivareta egne interesser. Det kan derfor være lurt å opprette en fremtidsfullmakt.

fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument hvor du oppnevner en eller flere personer til å ivareta dine behov, dersom du selv ikke lenger klarer det. Du bestemmer selv på hvilke områder fullmektigen skal representere deg.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. Ved vanlig vergemål vil Statsforvalteren tildele deg en verge når du ikke lenger kan ivareta dine interesser. Fordelen med å opprette fremtidsfullmakt er at du selv bestemmer hvem som skal ivareta dine behov, samt hvilket handlingsrom vergen skal ha.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Etter vergemålsloven § 79 kan alle som er over 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning opprette en fremtidsfullmakt.

Hvem kan være fullmektig?

For å være fullmektig må personen være over 18 år. Det er ingenting i veien for at fullmektigen er mindreårig når fullmakten skrives, så lenge personen er myndig når fullmakten trer i kraft. Videre må personen ha samtykket til å være fullmektig og ikke selv være under vergemål.

Det er lov til å ha flere fullmektiger, men som oftes anbefales det å bare ha en. Det er imidlertid fornuftig å oppnevne en person som kan ta over for fullmektigen, dersom han eller hun ikke kan eller ønsker å være fullmektig lenger.

Formkrav

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig må den være skriftlig og underskrives av fullmaktsgiver og to vitner. Vitnene må være over 18, samt ikke ha direkte slektskap eller være i et forhold med fullmaktsgiver. Vitnene bekrefter med sin signatur at det er fullmaktsgivers underskrift på fullmakten og at fullmaktsgiver forstod hva som ble signert.

Det må også komme tydelig frem av fullmakten hva den skal gjelde, og at den først gjelder når fullmaktsgiver ikke lenger klarer å ivareta sine personlige eller økonomiske interesser.

Fakta

Dersom fullmakten er ugyldig, vil statsforvalteren oppnevne en verge for deg. Det er derfor viktig at fremtidsfullmakten blir opprettet på riktig vis.

Dekker ikke fremtidsfullmakten dine behov?

Hvis en fremtidsfullmakt bare gjelder noen forhold, kan det bli aktuelt å opprette en verge i tillegg til fullmektigen. Vergemålet vil da gjelde parallelt med fremtidsfullmakten.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser.

Det kan være vanskelig å vite hvilket tidspunkt dette skjer. Det er derfor viktig at det gjøres en helhetsvurdering av fullmaktsgivers fysiske og psykiske tilstand. Dersom du er usikker på om fullmakten har tredd i kraft kan du kontakte Statsforvalteren for veiledning, eller ta kontakt med fullmaktsgiverens fastlege for å få en vurdering av han eller hennes helse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med å opprette fullmakt, samt sørge for at du overholder formkravene. Videre kan vi svare på spørsmål, og gi deg råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring