Fremgangsmåte ved permittering

Når en arbeidstaker permitteres, opphører arbeidsforholdet midlertidig. Reglene om permittering kan imidlertid oppfattes kompliserte og utilgjengelige. Ta kontakt med oss, vi kan reglene og unntakene.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger, permittering

Permittering

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker blir fritatt sin arbeidsplikt, mens arbeidsgiver blir fritatt sin lønnsplikt. For at man skal kunne permittere noen må det foreligge saklig grunn knyttet til bedriftens forhold. Dette kan for eksempel være produksjonshindringer eller omsetningssvikt av midlertidig karakter.

Reglene om permittering er både lovfestede og ulovfestede, og fremgår blant annet av tariffavtaler. Dette gjør at lovverket kan oppfattes noe uoversiktlig og komplisert. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene, og kan bistå både arbeidstakere og arbeidsgivere.

Fremgangsmåte ved permittering

Vurderer du som arbeidsgiver å gå til permittering, bør du drøfte dette med de tillitsvalgte i bedriften. Det følger ingen drøftingsplikt av loven, men dette er som regel nedfelt i tariffavtaler. Er din bedrift bundet av tariffavtale er du dermed som regel pliktig til å drøfte permittering med de tillitsvalgte. På møtet skal dere drøfte behovet for og årsaken til permittering, samt utvelgelsesprosessen.

Når du har bestemt deg for at du ønsker å gå til permittering, må du bestemme deg for hvem som skal permitteres. Dette kalles for utvelgelsesprosessen. Utvelgelsen må baseres på saklige kriterier, som for eksempel ansiennitet, kvalifikasjoner og sosiale forhold. Etter Hovedavtalen mellom LO og NHO er utgangspunktet ved utvelgelsesprosessen ansiennitetsprinsippet. Avvik kan imidlertid skje på bakgrunn av bedriftens saklige behov.

Varsel

Ved permittering har den ansatte krav på skriftlig varsel. Varselet skal gis 14 dager før permitteringen trer i kraft. Varselet skal blant annet inneholde opplysninger om hvorfor den ansatte er permittert, om vedkommende skal permitteres helt eller delvis, permitteringens starttidspunkt og permitteringens sannsynlige lengde.

Fakta

Du kan permittere en ansatt på ubestemt tid, men vedkommende kan maksimalt permitteres i 26 uker i løpet av en 18 måneders periode

Arbeidsgiverperioden

Som arbeidsgiver er du pliktig til å betale arbeidstakers lønn de første 15 dagene etter at permitteringen er trådt i kraft. Dette blir kalt for arbeidsgiverperioden. Etter arbeidsgiverperioden er du som arbeidsgiver fritatt din lønnsplikt, og den ansatte vil kunne søke om dagpenger fra NAV.

Oppsigelse av permitterte arbeidstakere

Dersom du ønsker å si opp den permitterte skal de ordinære reglene for oppsigelse følges. Dette innebærer at den ansatte har rett og plikt til å arbeide under oppsigelsestiden, og at du som arbeidsgiver vil være forpliktet til å betale lønn i denne perioden.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring