Trenger du hjelp i møte med forsikringsselskapet etter ekstremværet “Hans”?

Ekstremværet “Hans” har herjet i store deler av landet og forsikringsselskapene mottar store mengde med krav på forsikringsutbetalinger. Det kan være vanskelig å vite hva du har krav på, hvordan du skal gå frem og om skade dine er riktig verdsatt. Det kan derfor være lurt å ha en dyktig advokat med fra starten av.

Hos Osloadvokatene får du hjelp gjennom hele prosessen. Ta kontakt med en av våre dyktige advokater allerede i dag for en grundig vurdering av saken din.

Privat forsikring eller offentlig ordning?

I Norge kan du ha krav på erstatning gjennom to ulike ordninger. For det første kan du ha krav på erstatning gjennom din egen forsikring. Både forsikring på hus, såkalt bygningsforsikring, og innboforsikring kan gi deg dekning til skader som følger av naturskader. Så lenge forsikringen din dekker brannskader vil den automatisk gi dekning for naturskader.

Du kan også ha krav på erstatning gjennom det offentlige. For verdier som ikke kan forsikres gjennom alminnelige forsikringer kan du søke om erstatning fra Statens naturskadeordning. Dette gjelder gjerne skade på bruer, veier eller andre landbruksinnretninger.

Fakta

Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd

Hvilke skader er omfattet?

Utgangspunktet er at den relevante forsikringsordningen skal dekke det tapet som følger av naturskaden. Det betyr som hovedregel at alle skader og tap som følger av ekstremværet “Hans” skal dekkes.

Det er lett å tenkte seg at fysisk skade på bolig, fritidsbolig, hytte, båt, bil og lignende blir dekket, men du kan også ha krav på erstatning for mer perifere tap. Noen eksempler på slike tap kan være kostanden til bolig ved evakuering, leiebil mens bilen er utilgjengelig og kostanden til å anskaffe nye forbruksvarer under evakueringen.

Endringer avhendingsloven Ferdigattest

Ikke godta for lav erstatning

Å fastsette en verdi for skadene som er påført boligen din, eller alt innbo som har gått tapt kan være veldig krevende. Det er vanskelig å ha oversikt over det totale tapet, og reglene om hvordan slike verdier skal verdsettes. Dersom du takker ja til et for lavt beløp fra forsikringsselskapet, kan du gå glipp av store summer, som du rettmessig har krav på.

Osloadvokatene har lang erfaring med bruk av dyktige takstmenn og vi hjelper deg få et rettferdig forsikringsoppgjør.

Sjekk fristen

Det kan være frister du må overholde for å kreve erstatning. Etter den offentlig ordningen er denne fristen tre måneder fra skaden inntraff. Hvilke frister som gjelder for din private forsikring kan variere, avhengig av hva som står i avtalen.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp eller har spørsmål om erstatning etter naturskader?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Hos oss får du en gratis uforpliktende evaluering og vurdering av din sak. Det påløper aldri noen kostander før vi er enige om et oppdrag. Ta derfor kontakt med oss i dag. VI har flere dyktige advokater som har lang erfaring i møte med forsikringsselskaper.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring