Ferdigattest manglet – kjøper kunne holde tilbake deler av kjøpesummen

Paret kjøpte en bolig som et nybyggprosjekt for 7,5 millioner. Kjøpekontrakten ble underskrevet i 2013, og paret overtok boligen i mars 2014. Ved overtakelsen påpekte paret flere mangler og feil ved boligen. Et av forholdene var at boligen manglet ferdigattest. Paret holdt tilbake 50 000 kroner i påvente av gyldig ferdigattest. Selger motsatte seg dette og krevde at kjøperen betalte fult oppgjør. Saken gikk for lagmannsretten i 2017.

Endringer avhendingsloven Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse

Selv om boligen ikke hadde ferdigattest, hadde entreprenøren skaffet en midlertidig brukstillatelse for boligen fra kommunen. Den endelige ferdigattesten forelå i 2018.

Spørsmålet som lagmannsretten måtte ta stilling til, var om den manglende ferdigattesten utgjorde en mangel ved boligen som ga paret en rett til å holde tilbake deler av kjøpesummen.

Fakta

Ferdigattest er en bekreftelse fra kommunen på at byggetiltaket, eller boligen, er gjennomført i tråd med tillatelsen som er gitt og lovverket. Dersom det ikke blir gitt en ferdigattest, eller en midlertid brukstillatelse, kan boligen ikke lovlig brukes.

Avtalt tilstand

Det var avtalt overlevering i mars 2014. At det manglet ferdigattest ble først avdekket ved overtakelsen.

Fakta

En mangel er et avvik mellom det som er levert og det som er avtalt mellom partene. Dersom det foreligger en mangel gis kjøper rett til å bruke ulike misligholdsbeføyelser mot selger. En av disse beføyelsene er detensjonsretten, altså retten til å holde tilbake deler av kjøpesummen.

Utomhusarbeider

Selger anførte ar paret pliktet å ta over boligen med en midlertidig brukstillatelse og at den manglende ferdigattesten derfor ikke utgjorde en mangel.

Den bestemmelsen i kontrakten som selger viste til, ga selgeren rett til å kreve at kjøper overtok boligen med en midlertidig brukstillatelse dersom overtakelsen gjennomføres i vinterhalvåret og det gjenstår arbeider på utsiden av huset som ikke kan gjennomføres om vinteren.

Forsinket ferdigattest var en mangel

Lagmannsretten var uenig med selgeren og ga paret medhold i at manglende ferdigattest utgjorde en mangel. Lagmannsretten viste til at forsinkelsen av ferdigattesten ikke var begrunnet i utomhusarbeider, verken ved overlevering eller senere. Siden årsaken til forsinkelsen til ferdigattesten ikke var arbeider som ikke fysisk kunne gjennomføres om vinteren, kunne heller ikke selger påberope seg klausulen som beskyttelse.

Kjøper fikk medhold

Lagmannsretten konkluderte med at det forelå en mangel ved boligen etter bustadoppføringsloven § 25 og at kjøper da lovlig kunne holde tilbake deler av kjøpesummen.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du kjøpt en bolig uten ferdigattest?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater som er eksperter på kjøp og salg av nye boliger. Dersom du har behov for advokatbistand ved kjøp/salg av bolig er dette ofte dekket av innboforsikringen din. Vi undersøker alltid om du har krav på å få kostandene til advokat dekket gjennom forsikring.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Kjøpte hus og fant mange feil. Kontaktet Osloadvokatene som ila 1 dag sendte reklamasjon og startet prosessen. Vi har fått fantastisk oppfølgning og er kjempefornøyd med både prosess og resultat. Vi endte opp med forlik på 1.8 millioner, som var langt over forventet, takket være Osloadvokatene. Jeg er ikke i tvil om hvem jeg ringer neste gang jeg trenger rettslig hjelp. Dette var over all forventning. Tusen takk for et fantastisk samarbeid og enestående oppfølging.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring