Ferdigattest – Manglende ferdigattest ved kjøp av ny bolig

Hva er en ferdigattest? Og hva skjer om det ikke foreligger en ferdigattest når du kjøper en nybygget bolig?

Fakta

Ferdigattest er en bekreftelse fra kommunen om at byggearbeidene er ferdige og at boligen er oppført i samsvar med den offentlige tillatelsen.

Krav om ferdigattest

Det er et krav om at nybygg godkjennes med ferdigattest når tiltakene er fullført. Selv om bygningen ikke er helt fullført kan det gis midlertidig brukstillatelse. En slik midlertidig brukstillatelse gir deg rett til å bruke huset, selv om ikke alle tiltakene er ferdig. Dette er særlig praktisk dersom det for eksempel mangler noe arbeider på garasjen, men du ønsker å flytte inn i boligen.

En midlertidig brukstillatelse er nettopp det, midlertidig. Etter en forhåndsbestemt tidsperiode vil tillatelsen faller bort og du må få en ferdigattest, eller ny midlertidig brukstillatelse.

Dersom det ikke foreligger en gyldig ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er det ikke lovlig å bruke boligen.

Nybygget har ikke ferdigattest

Det er flere forhold som kan gjøre at du ender opp med et nybygg uten ferdigattest. Du kjøper en ny bolig som enten har en midlertidig brukstillatelse og entreprenøren ikke ferdigstiller det gjenværende arbeidet, eller ferdigattest som var utsted viser seg å være basert på feil grunnlag og faller bort under kontroll fra kommunen.

skilsmisse ved dom, sameie

Er manglende ferdigattest en mangel?

Det klare utgangspunktet for om det foreligger en mangel ved et nybygg er hva som følger av avtalen. Spørsmål knyttet til ferdigattest er ofte regulert i avtalen mellom entreprenør og kjøper. Med dette som utgangspunkt vil ikke alltid manglende ferdigattest utgjøre en mangel, men det kan utgjøre en mangel.

Et eksempel på et forhold hvor manglende ferdigattest muligens ikke utgjør en mangel er dersom det på vinterhalvåret gjenstår utenomhusarbeider som ikke kan fullføres på vinterhalvåret.

Kjøper kan holde tilbake betaling frem til ferdigattest foreligger

For at kjøper skal lovlig kunne bruke boligen må det foreligge en ferdigattest. Dersom boligen er bygget av en totalentreprenør vil kjøper kunne holde tilbake deler av betalingen frem til det foreligger en ferdigattest. Denne adgangen til å holde tilbake deler av betalingen følger av bustadoppføringslova § 31.

I en dom fra 2017  kom retten til at kjøperen hadde lov til å holde tilbake 50 000 kroner frem til det forelå en gyldig ferdigattest.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du en bolig uten ferdigattest?

Ta kontakt med Osloadvokatene. Vi har flere advokater som er eksperter på kjøp og salg av nye boliger. Dersom du har behov for advokatbistand ved kjøp/salg av bolig er dette ofte dekket av innboforsikringen din. Vi undersøker alltid om du har krav på å få kostandene til advokat dekket gjennom forsikring.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Veldig godt innsatt i sak, ulike vinklinger og muligheter, og ikke minst i forhold til forventningsstyring overfor meg. Klar og tydelig i kommunikasjon, og veldig troverdig og saklig ovenfor motpart. Kan på det sterkeste anbefale Osloadvokatene.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring