Felte tre på naboens tomt – frifunnet for erstatningsansvar

Nylig var en tresak mellom to hyttenaboer oppe i Follo og Nordre Østfold tingrett. Da den ene hytteeieren skulle bygge ny hytte og svømmebasseng på eiendommen sin ble det felt et tre på naboens tomt. Ved hjelp fra oss ble hytteeieren frifunnet for erstatningsansvar.

tre

Anleggsfirma felte tre på naboens tomt

Hytteeieren engasjerte et anleggsfirma i forbindelse med riving og grunnarbeider for oppføring av ny hytte og svømmebasseng på eiendommen. En del av arbeidet gikk ut på å felle et tre. Ved en misforståelse felte anleggsfirmaet et furutre på nabotomten. Anleggsfirmaet hevdet at de hadde fått i oppdrag å felle treet, mens hytteeieren benektet dette og hevdet det hele skyldtes en misforståelse. Hyttenaboen fremsatte krav om erstatning for urettmessig felling av treet ovenfor både anleggsfirmaet og hytteeieren. Begge avviste kravene. Hyttenaboen tok derfor ut stevning for tingretten med krav om erstatning.

Vilkårene for erstatning

Det er tre vilkår som må være oppfylt for å bli tilkjent erstatning, det må foreligge ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og adekvat årsakssammenheng. Det er den som fremmer krav om erstatning som har bevisbyrden. Utgangspunktet for bevisvurderingen er at det retten finner mest sannsynlig, skal legges til grunn.

Som ansvarsgrunnlag påberopte naboen culpaansvar. Culpaansvaret innebærer at hytteeieren må ha handlet med skyld. Retten fant det ikke sannsynliggjort at det forelå noe samtykke til å felle treet. Når hytteeieren likevel ga anleggsfirmaet i oppdrag å felle treet hadde hun handlet med skyld. Vilkåret om ansvarsgrunnlag var dermed oppfylt.

Treet hadde ingen økonomisk verdi

Videre var spørsmålet om naboen var blitt påført et økonomisk tap. Retten kom frem til at trefellingen ikke medført noen skade på naboens tomt. Det var klart at trefellingen ikke førte til en redusert salgsverdi på eiendommen. Trefellingen medførte heller ikke noen andre negative konsekvenser på naboeiendommen. Det var tale om et eldre skjevt furutre som stod bak naboens uthus. Treet var verken pent å se på, eller hadde en skjermende effekt mellom eiendommene. Retten mente derfor at treet utgjorde et uvesentlig element, og at det dermed ikke hadde noen økonomisk verdi. Som følge av at det ikke forelå noe økonomisk tap, hadde ikke naboen krav på erstatning.

Full seier

Ved bistand fra oss ble hytteeieren frifunnet for erstatningsansvar. Videre måtte naboen dekke hytteeierens sakskostnader.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i nabotvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring