Feil og mangler: Ikke byggemeldt

Det er ikke uvanlig at kjøper etter avtaleinngåelsen oppdager forhold ved eiendommen som ikke er byggemeldt. Opplyser ikke selger av eiendommen om manglende byggemelding, kan dette være et brudd på opplysningsplikten som medfører ansvar overfor kjøper.

byggemelding, ikke byggemeldt

Hva er en byggemelding?

En byggemelding er en søknad til kommunen om at man ønsker tillatelse til å utføre søknadspliktige byggetiltak på eiendommen sin. Hvilke tiltak som er søknadspliktige reguleres av Plan- og bygningsloven. Som et utgangspunkt kan det sies at alle tiltak og bruksendringer krever byggemelding, med unntak av helt bagatellmessige eller midlertidige tiltak. Sendes det ikke byggemelding om søknadspliktige byggetiltak er det aktuelle byggetiltaket ulovlig, og vil kunne føre til sanksjoner.

Fakta

Sanksjoner for manglende byggemelding kan være forbud, pålegg om retting, byggestans, riving, bøter, forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud, overtredelsesgebyr og straff.

Kjøpt eiendom med forhold som ikke er byggemeldt?

Opplyser ikke selger om forhold ved boligen som ikke er byggemeldt, kan det medføre ansvar overfor kjøper etter avhendingsloven § 3-7. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at opplysningsplikten skal være brutt. For det første må kjøper hatt grunn til å regne med å få opplysninger om den manglende byggemeldingen. Videre må den manglende byggemeldingen være et forhold som selger “måtte kjenne til”. I dette ligger det at selger ikke kan ha noen rimelig grunn til å være uvitende. Til slutt stilles det krav til at unnlatelsen av å gi opplysningen kan antas å ha innvirket på avtalen. Innvirkningsvilkåret er oppfylt dersom avtalen ville blitt inngått på andre vilkår dersom opplysningen var blitt gitt.

Mangel som gir krav på prisavslag, heving eller erstatning

Dersom opplysningsplikten er brutt er dette å anse som en mangel ved eiendommen. Når det foreligger en mangel kan mangelskrav gjøres gjeldende. Du kan for eksempel ha krav på prisavslag, heving eller erstatning.

Hva kan en advokat hjelpe deg med?

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan vi rådgi deg om hvordan du bør gå frem, samt sørge for at dine interesser blir ivaretatt. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med oss med én gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjonen som vil være nødvendig i saken.

Advokatutgifter

I saker der det foreligger en mangel vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket. I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Husk reklamasjon!

Oppdager du en feil som er utenom det avtalte må du foreta en reklamasjon overfor selger så raskt som mulig for at du skal kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan kravet ditt gå tapt. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

– Hadde en advokat som lyttet til klienten, argumenterer godt for seg og kommer med gode løsninger. Er svært fornøyd med resultatet!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring