Feil og mangler: Elektriske feil

Feil og mangler ved det elektriske anlegget kan være vanskelig å avdekke, og utbedringene kan fort bli dyre. Det er derfor viktig å være klar over hvilke krav og rettigheter man har som kjøper av fast eiendom.

feil og mangler, elektriske feil

Elektriske feil

Selger har ingen plikt til å få en elektriker til å gjennomgå boligens elektriske anlegg før salg. Videre har de færreste takstmenn kompetanse til å vurdere det elektriske anleggets tilstand. Som kjøper vil du derfor ofte bare få informasjon om det elektriske anleggets alder. Det elektriske anlegget har forventet levetid på 25-30 år.

Det er strenge krav for hvem som kan utføre arbeid på det elektriske anlegget, ettersom feil og mangler ved det elektriske anlegget kan få store konsekvenser. Arbeid på det elektriske anlegget skal utføres av sertifiserte fagmenn. Dersom det er feil på det elektriske anlegget er det stor sannsynlighet for at noen ufaglærte har tuklet med det.

Kontakt elektriker

Hvis du tror at det er noe galt med boligens elektriske anlegg bør du kontakte en elektriker som kan kontrollere anlegget. Du vil da få informasjon om hva som er galt, og hva som må utbedres. Dette vil gjøre det enklere å gjøre gjeldende krav ovenfor selger.

Rettslig mangel

For at du skal kunne ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving må den elektriske feilen utgjøre en rettslig mangel. Det foreligger en rettslig mangel dersom feilen utgjør et avvik fra kjøperens forventning om tilstanden på boligen. Hva kjøperen kan forvente om tilstanden til boligen avhenger av hva partene har avtalt, salgssum, og hvilke opplysninger selger har gitt om boligen. Er boligen i vesentlig dårligere stand enn kjøperen kunne forvente vil det som regel foreligge en rettslig mangel.

Fakta

Husk reklamasjon! En forutsetning for at du som kjøper skal kunne gjøre gjeldende krav ovenfor selger er at du har reklamert i tide og på riktig måte. Å reklamere innebærer at man melder i fra til selger om at det foreligger feil eller mangler ved boligen, og at man som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Følger man ikke lovens regler om reklamasjon kan man risikere å miste sine rettigheter.

Lønner seg å bruke advokat

Vår erfaring er at det er vanskelig å vinne frem med mangelskrav ved feil på det elektriske anlegget. Det vil derfor lønne seg å få bistand fra en advokat med erfaring fra lignende saker. Ved feil og mangler etter kjøp av bolig, vil utgifter til bistand fra advokat som oftest bli dekket av rettshjelpsdekningen i bolig- eller innboforsikringen din.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om feil og mangler. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring