Fastsetting av eiendomsgrenser

Det er ikke uvanlig at det oppstår tvister om eiendomsgrenser. Spørsmål som ofte dukker opp er hvor grensen går, hvem som kan sette grensen og hvordan man eventuelt får justert den. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvilke regler som gjelder for eiendomsgrenser.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninge, offentlige godkjennelser, eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser bestemmer hvilket område eieren har full råderett og mulighet til å utnytte etter eget ønske. I tillegg legger eiendomsgrenser føringer for rettsforholdet til naboer og offentlige myndigheter. Det er derfor viktig å være eksakt klar over hvor grensene går, slik at du unngå potensielle konflikter og beskytte dine rettigheter.

Fakta

Det er ingen lov som bestemmer hvor eiendomsgrensene går. Dette må man finne svar på i kart og andre lignende dokumenter, samt oppførte grensemerker. Hvis ikke dette gir noe svar, må man se på hvordan eiendommen har vært brukt.

Fastsetting av eiendomsgrenser

Ved usikkerhet rundt eiendomsgrensene vil den enkleste måten være å søke opp eiendommen på et kart, og deretter se i terrenget etter grensemerker. Hvis du ikke finner noen grensemerker, kan du be kommunen om å gjøre en oppmålingsforretning. En oppmålingsforretning klarlegger og beskriver eiendomsgrenser og rettigheter tilknyttet fast eiendom.

Ofte tenker man at gjerder, murer og steiner viser hvor en eiendomsgrense går. Dette kan imidlertid i mange tilfeller være feil. Gjerder og steiner er som regel plassert der det er mest praktisk, og ikke der grensen går. Det anbefales derfor å se etter grensemerker.

Hva kan man gjøre hvis eiendomsgrensen er feil?

Hvis man mener, mistenker eller vet at eiendomsgrensen er feil, må man kontakte kommunen eiendommen ligger i. Kommunen har ansvaret for å veilede eierne, samt utføre oppmåling av eiendommen. Hvis du mener at grensene er feil, bør du skaffe dokumentasjon på hva du mener er riktige grenser. Dette kan være kart, private avtaler, jordskiftesaker, skylddelingsforretninger eller lignende.

Dersom du og naboen er enige om at grensene er feil, kan dere oversende den nødvendige dokumentasjonen og kreve at kommunen retter opplysningene. Dette er en relativ enkel prosess. Litt vanskeligere er det dersom man er uenig med naboen. I slike tilfeller må saken bringes inn for forliksrådet, domstolene eller jordskifteretten. I slike situasjoner er det nødvendig med bistand fra en advokat. Kontakt oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi vil rådgi deg om hvordan du best går frem, samt sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Endring av eiendomsgrensene

Dersom to naboer er enige om å endre eiendomsgrensene, for eksempel å flytte grensen to mer lenger vest, kan dette gjøres ved å kontakte kommunen og be om en grensejustering. En slik justering trenger ikke å tinglyses.

Hvis det derimot er større arealer som skal justeres, defineres dette som en arealoverføring. Arealoverføringer må tinglyses. Dette gjøres ved at man sender melding til tinglysning sammen med en erklæring om arealoverføring, konsesjonsvedtak og frafallelse av heftelser. I tillegg må det betales en dokumentavgift.

Fakta

Kommunen bør alltid varsles om grenseendringer. Det er til alles beste om kommunen til enhver tid er oppdatert på eiendomsgrensene, slik at man unngår unødvendige misforståelser.

Fradeling av eiendom

Fradeling av eiendom innebærer at man skiller ut en tomt fra en allerede eksisterende eiendom. For at man skal kunne skille ut en tomt må man søke kommunen om tillatelse, som da vil foreta en matrikulering. Når matrikulering gjennomføres måler kommunen opp arealet og gir det et nytt gårds- og bruksnummer.

Ved fradeling av eiendom forblir tinglyste forhold uendret. Det betyr at den eller de som eier den opprinnelige tomten, også bli eiere av den nye. For å endre eierforholdene må man tinglyse eierskiftet ved å fylle ut et skjøte.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i boligtvister. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring