Fant ut at leiligheten var ulovlig, fikk heve kjøpet

Nylig bistod en av våre dyktige advokater en kjøper i sak om heving av et boligkjøp. Det viste seg at salgsoppgaven inneholdt feilaktige opplysninger om fellesgjelden, og at leiligheten ikke var godkjent som egen boenhet. Ved hjelp fra oss fikk kjøperen heve kjøpet og ble tilkjent erstatning for sitt økonomiske tap.

sameie, hybler, kaldtvann, kledningen på huset, plan- og bygningsloven, punktfeste, forkjøpsrett, leieboligen, utleie, heve, leiligheten, ulovlig

Sakens bakgrunn

Kort tid etter kjøpet oppdaget kjøperen at opplysningene om fellesgjeld var uriktig angitt i salgsoppgaven. Kjøper hadde tegnet Boligkjøperforsikring hos HELP og tok derfor kontakt med de. Etter noe tid opplevde kjøper at HELP ikke løste saken og kjøper tok derfor kontakt med oss. På vegne av kjøper ble det fremmet krav om prisavslag og erstatning. Kjøper fikk etter saksgang hos Finansklagenemnda dekket prisavslag tilsvarende uriktig opplysning om fellesgjeld. I tillegg fikk kjøper dekket advokatkostnader.

Når kjøperen skulle selge leiligheten to år senere, fikk han beskjed av eiendomsmegleren om at leiligheten ikke var godkjent som egen boenhet. Sammen med kjøper avdekket vi hva som måtte gjøres for å få leiligheten godkjent som egen boenhet. Kostnadene til å få den godkjent og arbeidene som måtte utføres var så omfattende at det ble fremsatt krav om heving av kjøpet, jf. avhendingslova § 4-13. Eierskifteforsikringen avslo kravet om å heve kjøpet. Vi tok derfor ut stevning for tingretten.

Når foreligger det en mangel?

Har du kjøpt en bolig som er mangelfull kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving. Det foreligger en mangel hvis boligen ikke samsvarer med avtalen eller andre opplysninger som er gitt i forbindelse med kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med det kjøperen kan forvente ut i fra boligtypen, alder og synlige tilstand. Slike vurderinger er vanskelige og det kan dermed bli nødvendig å innhente sakkyndige vurderinger fra en takstmann.

Fakta

Det foreligger også en mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om boligen som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. At selgeren “måtte kjenne til” innebærer at selgeren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende.

Mangelsvurderingen

Selgersiden argumenterte for at det ikke forelå en mangel ettersom det i salgsoppgaven ble opplyst om at det verken forelå ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for boligen. Videre argumenterte selgersiden med at det i salgsoppgaven var opplyst at det ikke var samsvar mellom dagens planløsning og vedlagte tegninger. Leiligheten var opprinnelig en større leilighet som ble delt opp i to mindre leiligheter. De mente derfor de ikke hadde gitt noen uriktige opplysninger, og at det derfor ikke forelå noen mangel.

På vegne av kjøper argumenterte vi for at det forelå en mangel ettersom selger må identifiseres med sine kontraktshjelpere. Det ligger innenfor hovedoppgaven til eiendomsmegler å innhente informasjon fra offentlige myndigheter, samt undersøke opplysningene og formidle viktige opplysninger til eventuelle kjøpere. I denne saken opptrådte megler grovt uaktsomt ved å selge en eiendom som leilighet, når den ikke var godkjent som egen boenhet. Når en leilighet ikke er godkjent som egen boenhet er den også ulovlig å bebo og kan heller ikke omsettes som en egen boenhet. Vi mente derfor at det klart forelå en mangel.

For å kunne heve et kjøp, må mangelen være vesentlig. Vi argumenterte for at mangelen var vesentlig ved å vise til omfanget av utbedringsarbeider, usikkerhet knyttet til legaliseringsprosessen hos kommunen, usikkerhet knyttet til finansiering av legaliseringsprosessen og usikkerhet knyttet til sameiets endelige syn på saken.

Fakta

Frem til 2017 var det mulig å få seksjonert leiligheter, uten at leilighetene var godkjent som egen boenhet. Dette betyr at mange leiligheter i Norge, seksjonert før 2017, ikke er godkjent som egen boenhet og derfor ikke kan omsettes som leiligheter. Ta kontakt med oss, dersom din leilighet ikke er godkjent som egen boenhet. Vi rådgir deg om hva du bør gjøre, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Heving og erstatning

Kort tid før rettssaken valgte selgersiden å forlike saken mot å betale kjøper kjøpesum og erstatning. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater fikk dermed kjøperen heve kjøpet, samt ble tilkjent erstatning for sitt økonomiske tap.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt med oss. Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt og rådgir deg om hvordan du best bør gå frem.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring