Erstatning ved sjokkskader

Har du opplevd en alvorlig ulykke som har påført deg sjokkskader? Da kan du ha krav på erstatning.

sjokkskader

Hva er en sjokkskade?

Sjokkskader er å anse som en personskade som kan gi rett til erstatning. En sjokkskade er en psykisk skade som følge av at man opplever en alvorlig ulykke. Erstatning for sjokkskader er mest aktuelt der det er en nær personlig og følelsesmessig binding mellom offeret og den som har fått psykisk skade. Et typeeksempel er forholdet mellom foreldre og barn. Et eksempel på en sjokkskade kan være de psykiske utfordringene en mor får etter å ha vært vitne til at hennes barn dør i en bilkrasj.

Erstatning ved sjokkskader

For å få erstatning for sjokkskader må grunnvilkårene for erstatning være oppfylt. Det må foreligge ansvarsgrunnlag, økonomisk tap og årsakssammenheng. Ved sjokkskader er det særlig vilkåret om årsakssammenheng som kommer på spissen. Vilkåret om årsakssammenheng innebærer at det må være en sammenheng mellom sjokkskaden og den skadevoldende hendelsen. Videre må sjokkskaden ikke være en så fjern og avledet følge av den skadevoldende handlingen at det ikke er rimelig å knytte ansvar til den.

I vurderingene av om vilkåret om årsakssammenheng er oppfylt må det foretas en konkret vurdering. Sentrale momenter er om hendelsen er egnet til å sjokkere, den følelsesmessige og personlige bindingen mellom offeret og den skadelidte, om dødsbudskapet ble formidlet på en skånsom måte og graden av skyld hos skadevolder.

Det kan være vanskelig å vite hvor grensen skal trekkes. Ved slike vanskelige avgrensninger vil det ofte lønne seg å ta kontakt med en av våre advokater for bistand.

Fakta

Det er grunnlag for sjokkskadeerstatning selv om ikke offeret dør. Det må imidlertid være snakk om en alvorlig skade som er egnet til å sjokkere.

Rettspraksis

Et eksempel på en sak der det ble tilkjent sjokkskadeerstatning er HR-2018-2080-A. Dommen handlet om en mor som ble påført psykisk skade da hennes sønn døde etter behandlingssvikt under et sykehusopphold. Gutten var 15 år og ble lagt inn på Vestfold Sykehus. Under overføring til Ullevål sykehus for operasjon, dro gutten ut en ventrikkelsonde som var anlagt for å motvirke farlig trykk mot lunger og hjerte. Sonden ble ved en feil ikke reetablert, og gutten døde i løpet av natten. Moren som sov ved siden av gutten oppdaget dødsfallet da hun våknet neste morgen. Påkjenningen medførte angst, nervøsitet, depresjon og søvnvansker. For sjokkskadene ble moren tilkjent erstatning.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om personskader. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

 

Cecilie Paust-Andersen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

I mange tilfeller vil forsikringsselskapet dekke dine rimelig og nødvendige utgifter til advokat. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Cecilie-480x480-1.jpg

Cecilie Paust-Andersen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring