Erstatning for urettmessig straffeforfølgelse

Dersom du har vært utsatt for politietterforskning eller annen straffeforfølging fra staten, kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Du kan også ha krav på oppreisningserstatning for ikke-økonomiske belastninger du er påført.

urettmessig straffeforfølgelse, ung ufør, samvær, bistandsadvokat

Hva er urettmessig straffeforfølgelse?

En straffeforfølgelse starter når en person blir siktet for en straffbar handling. En person er siktet når påtalemyndighetene erklærer han eller hun for siktet, når forfølgningen mot han er innledet ved retten eller det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller andre liknende forhold mot han. Er en person blitt utsatt for urettmessig straffeforfølgelse, har straffesaken blitt henlagt eller vedkommende frifunnet.

Du kan ha krav på erstatning for straffeforfølgelse

Frifinnelse eller henleggelse av en straffesak gir i utgangspunktet krav på erstatning fra det offentlige jf. straffeprosessloven § 444. En person som har vært utsatt for urettmessig straffeforfølgelse kan ha både krav på erstatning for sitt økonomiske tap og oppreisningserstatning for ikke-økonomiske belastninger. Fra dette utgangspunkt finnes det imidlertid unntak.

Unntak fra hovedregelen om krav på erstatning følger av straffeprosessloven § 446. Erstatningen kan settes ned eller falle bort dersom siktede uten rimelig grunn har benyttet sin rett til å nekte å forklare seg eller har motvirket opplysning av saken. Videre kan erstatningen settes ned eller falle bort dersom siktede har gitt foranledning til etterforskningstiltakene. Det betyr at siktede har utvist atferd som fører til mistanke. Bakgrunnen for dette er at den siktede i en slik situasjon anses for å være nærmest til å bære ansvar og risiko for straffeforfølgningen. Erstatningen kan også settes ned eller falle bort dersom siktede har latt være å begrense skadene av forfølgningen.

Fakta

Andre personer enn siktede kan også ha krav på erstatning for skader eller ulemper som er påført ved granskning, ransaking, beslag, kommunikasjonskontroll eller annen forføyning under saken. For at andre enn siktede skal ha krav på erstatning må det fremstå som "rimelig".

Utmåling av erstatning

Erstatningen skal dekke den siktede sitt økonomiske tap som følge av straffeforfølgningen. Det økonomiske tapet kan for eksempel knytte seg til tap av inntekt under den uberettigete fengslingen eller oppsigelse på grunn av straffeforfølgningen.

Dersom du har krav på oppreisningserstatning utmåles dette etter satser fastsatt av regjeringen. Oppreisning skal erstatte såkalt “tort og svie”, og tilkjennes ved urettmessig varetekt eller varetektsfengsling.

Gratis bistand fra advokat

Du har krav på fri rettshjelp i erstatningssaker etter urettmessig straffeforfølgning. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i erstatningssaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring