Endringer i plan- og bygningsloven

Den 1. januar 2023 trådte det endringer i plan- og bygningsloven i kraft. Lovens kapittel 31 er blitt revidert for å gjøre bestemmelsene om eksisterende byggverk tydeligere. Målsettingen med revisjonen er å forenkle det som lenge har vært et komplisert felt, med uklare grenser for hva som er tillatt og hva som krever søknad.

sameiekontrakt, korttidsutleie, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven

Nye regler om tiltak på eksisterende byggverk

De nye reglene tydeliggjør reguleringen av hvilke tiltak på eksisterende byggverk som er omfattet av lovens byggesaksbestemmelser. Videre tydeliggjør endringene i plan- og bygningsloven hvilke krav som skal overholdes for ivaretakelse av krav til teknisk utførelse, sikkerhet, miljøhensyn og hensynet til omgivelsene.

Fakta

Plikten til å holde byggverk i forsvarlig stand er også gjort tydeligere. I tillegg er myndighetene gitt klare hjemler for pålegg som skal gjennomføre dette formålet.

Digital veileder

Når ulike tiltak krever søknad og når man utløser kravene i TEK 17 har lenge vært komplisert og skapt mye hodebry. Samtidig med lovendringen ble det derfor utarbeidet en digital veileder for tiltak på eksisterende bebyggelse. Den nye veilederen skal hjelpe tiltakshaver til å vurdere hvilke tiltak som krever søknad, og om TEK 17 får anvendelse.

Fakta

TEK 17 er en byggteknisk forskrift som beskriver forskjellige krav til byggverk, og gjelder som hovedregel for alle nybygg og oppgraderinger av eldre boliger.

Ansvarssubjektet

Etter de nye lovbestemmelsene er det eieren av bygningen som i utgangspunktet er ansvarssubjektet. Dette er en videreføring av gjeldende rett, og innebærer i seg selv ikke noe nytt. Dersom bygningen leies ut kan det imidlertid være leietaker som holdes ansvarlig. Ofte vil hvem som skal holdes ansvarlig kunne by på utfordringer i kommersielle leieforhold, og gårdeiere bør derfor være særlig bevisst på denne ansvarsfordelingen.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Hvordan du best bør gå frem avhenger av omstendighetene i saken. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi rådgir deg og sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Ta kontakt md oss for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring