Endringer i avhendingsloven fra 2022

Det ble gjort flere viktige endringer i avhendingsloven fra 2022. Dersom du skal kjøpe eller selge bolig kan reglene ha stor betydning for deg. I denne artikkelen gjør Osloadvokatene sine advokater rede for de viktigste endringene.

tvangssolgt

Fakta

Avhendingsloven gjelder for kjøp og salg av bolig

De viktigste endringene i loven er:

  • Boliger kan ikke lenger selges «som den er»
  • Kjøper har egenandel på 10 000 kroner ved mangle
  • Nye regler for innvendig arealavvik
  • Nye krav til tilstandsrapporter
  • Kjøper står sterkere over selgeres utbedringsrett

Boliger kan ikke selges «som den er»

Før lovendringen kunne boliger selges «as is». Selger svarte for færre forhold ved objektet som ble solgt. Ved å endre loven står kjøperen sterkere og kan som hovedregel stille høyere krav til boligen. Selger og megler er derfor nødt til å gjøre en grundigere redegjørelse av forhold ved boligen for å ikke være ansvarlige for mulige mangler etter kjøper.

Selv med lovendringen vil ikke alle feil ved boligen regnes som rettslige mangle, eller kontraktsbrudd.

Egenandel på 10 000 kroner

Etter de nye reglene må kjøper bære kostandene opp til 10 000 kroner for mangler. Egenandel gjelder for alle manglene samlet sett. Det betyr at dersom det koster under 10 000 kroner å rette manglene vil kjøper måtte bære hele denne kostanden.

Det er ikke noe krav til manglene oppdages på samme eller ulike tidspunkt. Egenandel gjelder for det samlede mangelansvaret.

Utvidet ansvar for innvendig arealavvik

Før lovendringen utgjorde bare arealavvik en mangel dersom arealet var betydelig lavere enn opplyst eller dersom selgeren har opptrådt særlig klanderverdig ved fremleggelsen av arealopplysningene.

Ved lovendringen ble det tatt inn en ny bestemmelse som fastsatte at arealavvik utgjør en mangel dersom avviket er større enn 2% og utgjør minst en kvadratmeter. Dersom selgeren kan bevise at kjøperen ikke la vekt på de gale arealopplysningene utgjør avviket ikke en mangel.

Nye krav til tilstandsrapporter

Det er gitt en ny forskrift til kravet for tilstandsrapporter. Forskriften angir hva som skal være undersøkt i en bolig og hvordan undersøkelsen gjennomføres. Disse nye kravene henger sammen med at en bolig ikke lenger kan selges «som den er» og gir kjøperen et bedre vern mot boligens tilstand.

Selgers utbedringsrett

Selger har en rett til å kreve å utbedre en mangel fremfor å ha kjøper kreve andre misligholdsbeføyelser. Det som er nytt fra 1. januar 2022 er at kjøper ikke taper retten til å kreve erstatning som følge av mangelen, selv om et ellers rettmessig rettingstilbud blir avslått av kjøper. Kjøper kan derimot bli ansvarlig for å dekke deler av tapet selv.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgiftene?

Det korte svaret er ja. Har du en forsikring som dekker brann eller innbo, så vil du som regel også ha en advokatforsikring inkludert i den forsikringen. Normalt vil forsikringsselskapet betale opp til 100.000 kr av advokatutgiftene og du må kun dekke en egenandel på kr. 4000 + 20% av advokatutgiftene. Det betyr at hvis du får en advokatregning på kr 124.000 kr, så betaler forsikringsselskapet kr 100.000 og du betaler en egenandel på kr 24.000. Hvis vi vinner saken vil du også få tilbake egenandelen. Da vil du ikke få noen kostnader i det hele tatt.

– Veldig fornøyd! Utrolig bra service fra min bistandsadvokat!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring