Ekstinksjon av rettigheter i fast eiendom

Et grunnleggende prinsipp i norsk eiendomsrett er at “ingen kan overføre bedre rett enn han selv har”. Det betyr at hvis A overfører en rettighet til B, kan ikke B få en en “bedre rett” enn den A hadde. Reglene om ekstinksjon kan imidlertid føre til unntak fra dette utgangspunkt.

høy hekk, veirett, beitejorde, plastavfall, prisavslag, odelsrett, åsetesrett, ekstinksjon

Ekstinksjon

Ekstinksjon innebærer at den som erverver en rettighet i fast eiendom, i enkelte tilfeller kan utvide den tidligere retten, slik at vedkommende får større eller bedre rett enn det avhenderen hadde adgang til å overføre. For at man skal kunne ekstingvere en annens rett, må avtalen om overføring av rettigheten være gyldig og avhenderen må anses legitimert når det gjelder den aktuelle rettigheten. I tillegg kreves det at den som ekstingverer må ha vært i god tro, noe som innebærer at vedkommende ikke kan ha visst eller burde ha visst om omfanget av den tidligere retten.

Hva må man gjøre for å verne seg mot ekstinksjon av rettigheter til fast eiendom?

Når man sikrer en rettighet ved tinglysning, oppnår man rettsvern. Det innebærer at man sikrer seg mot ekstinksjon, og at en senere erverver som hevder å ha fått den samme rettigheten, ikke kan anses for å være i god tro.

Illustrerende for betydningen av tinglysning er en sak fra Borgarting lagmannsrett (LB-2019-159952). I denne saken hadde den første kjøperen av en seksjon i et sameie fått enerett til parkeringsplass og til å oppføre en garasje der. Rettighetene ble imidlertid ikke tinglyst. Da det ikke kunne bevises at de senere kjøperne hadde fått informasjon om dette, og derfor var i god tro når de tinglyste kjøpene sine, var eneretten til fellesarealet ekstingvert.

Hva om en rettighet ikke kan tinglyses?

Ikke alle rettigheter i fast eiendom kan tinglyses. Utgangspunktet er da at den som erverver en rett først, som hovedregel vil gå foran den som erverver rettigheten senere. Til tross for dette kan imidlertid rettigheter i fast eiendom ekstingveres, men det må da “sterke grunner” til.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt med oss dersom du lurer på om du har ekstingvert en rett, eller om du kan ha mistet en rett ved ekstinksjon. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om ekstinksjon. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker om ekstinksjon vil du ofte kunne få advokatutgiftene dine dekket gjennom din innboforsikring. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en prat om din sak. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring