Oppdaget kommunal vannledning på tomten, eiendomsmegler ble erstatningsansvarlig

I en dom avsagt av Asker og Bærum Tingrett ble en eiendomsmegler dømt til å betale 1,7 millioner i erstatning til kjøper av en eiendom.

Kommunal vannledning – byggeforbud på hver side

Megleren hadde ved salget opplyst om at eiendommen var lett bebyggelig. Etter inngåelse av avtale om kjøp, oppdaget imidlertid kjøperen at det var en kommunal vannledning midt på tomten. Inntil denne var det et byggeforbud på fire meter på hver side. Byggeforbudet medførte at eiendommen ikke var lett å bebygge. Eiendomsmeglers opplysninger i forkant av kjøpet ble dermed ansett for å være misvisende. Saken er anket av eiendomsmeglerfirmaet.

Hvilke opplysninger har du krav på å få fra eiendomsmegler?

Eiendomsmeglers opplysningsplikt omfatter opplysninger som kjøperen ”har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen”, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Dette omfatter blant annet tinglyste forpliktelser på eiendommen, tilliggende rettigheter som for eksempel ferdselsretter og sameieparter. Eiendomsmegleren kan også ha plikt til å opplyse om offentlige planer som gjelder naboeiendommen eller strøket. Det går imidlertid en grense når det gjelder eiendomsmeglers opplysningsplikt. Det kan ikke kreves at eiendomsmegleren skal foreta omfattende undersøkelser for å overholde opplysningsplikten. Ved spørsmål knyttet til eiendomsmeglers ansvar eller mangler ved fast eiendom er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Osloadvokatene kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.

Har du spørsmål om informasjonsplikten til eiendomsmegler? 

Kontakt Osloadvokatene
Ved advokat Adam Justin Ahlquist
E-post adam.ahlquist@advokat.no eller på telefon +47 934 84 835

Relaterte saker:

Balkong på nyinnkjøpt bolig var vesentlig mindre enn oppgitt
Heve kjøpet på grunn av vond lukt fra nabo