Du har rett på opplysninger fra banken angående din ektefellers økonomi

En av våre advokater har nylig bistått en kleint i en sak om å få tilgang til opplysninger fra banken angående ektefellers økonomi etter en seperasjon. Banken har stilt seg kritisk til å utlevere informasjonen. Hvordan informasjon av denne typen skal håndteres og hva du som ektefelle har rett til, også etter separasjonen, er lovbestemt. I ekteskapsloven er det en rekke bestemmelser som regulerer diverse situasjoner og plikter mellom ektefeller.

vederlagskrav, samvær, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig

Ekteskapsloven § 39 fastsetter at ektefeller har en plikt til å gi hverandre den informasjonen som er nødvendig for å få en oversikt over ektefellens økonomiske stilling. Paragrafen faller innunder kapittel 7 i ekteskapsloven som omhandler ektefellenes gjensidige underholdningsplikt.

 

Ekteskapsloven § 39:

Ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. For dette formålet kan en ektefelle kreve at den andre ektefellen og skattemyndighetene gir opplysninger om eller kopi av den felles eller den andre ektefellens skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt. En ektefelle kan også kreve opplysninger av selskaper, foretak eller andre institusjoner som driver finansieringsvirksomhet eller forsikringsvirksomhet, og av andre som har midler til forvaltning.

 

Hvor langt går opplysningsplikten angående ektefellers økonomi?

 

Opplysningsplikten dekker de opplysningene som er nødvendig for at en ektefelle kan vurdere den økonomiske stillingen til den andre ektefellen. Det å være nysgjerrig er i selg selv ikke nok, opplysningene må være nødvendig. Det er skrevet i forarbeidene til ekteskapsloven § 39 at opplysningsplikten skal være generell. Bestemmelsen blir derfor en generell bestemmelse. At opplysningsplikten er generell skal sikre åpenhet mellom ektefeller, også innenfor økonomiske forhold.

Fakta

Forarbeidene er i norsk lov regnet som en rettskilde. Den kan brukes til å tolke hva loven går ut på, og hva som menes med spesielle utrykk. Forarbeidene utrykket lovgivers intensjon og formål bak bestemmelsen.

Bestemmelsen pålegger i utgangspunktet åpenhet mellom ektefeller, og at en ektefelle ikke kan nekte å svare på spørsmål som omhandler ens økonomiske stilling. I realiteten så kan det tenkes at en ektefelle svarer ufullstendig eller vagt på spørsmålene. Ved slike situasjoner fastslår lovbestemmelsen at forskjellige instanser også har opplysningsplikt ovenfor ektefellen. Det er bestemt at ektefellen har en rett til å få opplysninger fra banken angående ektefellers økonomi.

Opplysninger fra banken angående ektefellers økonomi

Opplysningsplikten inntrer ved henvendelse til banken, og banken har ikke noe grunnlag for å etterspørre hvorfor du ønsker opplysningene. Banken kan heller ikke nekte å utlevere opplysninger som er nødvendig. Opplysninger banken kan gi deg er en kopi av hva som er innestående på konto, jf. Bankklagenemda.

 

Hva skjer med opplysningsplikten til banken etter separasjon?

Ekteskapsloven § 39 er ikke ekskludert til kun perioden hvor ektefellene er gift. Den vil også gjelde før ekteskapet ble inngått og etter separasjonen. Separerte er ektefeller i lovbestemmelsens forstand. Spørsmål hvor opplysningsplikten vil være relevant er ved skifteoppgjør og i forbindelse med økonomiske forhold før formuesfellesskapets opphør. Opplysningsplikten til banken vil derfor også gjelde under separajonstiden.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring