Dette må du huske på ved opprettelse av fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er et dokument hvor du oppnevner en eller flere personer til å ivareta dine behov, dersom du selv ikke skulle klare det. Vår erfaring er at mange trår feil når de skal opprette fremtidsfullmakt på egenhånd. Det kan derfor være lurt å få bistand av en advokat til å opprette dette.

sykehjem, fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt innebærer at du oppnevner en eller flere personer til å ivareta dine behov, dersom du selv ikke lenger skulle klare det. På denne måten er fremtidsfullmakt et alternativ til vanlig vergemål, hvor Statsforvalteren vil tildele deg enn verge når du ikke lenger klarer å ivareta dine interesser. Fordelen med å opprette fremtidsfullmakt er at du selv bestemmer hvem som skal representere deg, og på hvilke områder.

Fakta

Etter vergemålsloven § 79 kan alle som er over 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning opprette en fremtidsfullmakt.

Dette er viktig å huske på

Fremtidsfullmakt er et viktig dokument som alle eldre bør ha. Et typisk eksempel er at den ene ektefellen har blitt dement, og ikke rakk å lage fremtidsfullmakt. Da kan det bli vanskelig for den andre ektefellen å forvalte verdiene, ettersom vedkommende må forholde seg til en offentlig oppnevnt verge. Vergen vil i mange tilfeller si nei til handlinger som ektefellen normalt ville ønsket, som for eksempel å gi forskudd på arv til barna. Uten fremtidsfullmakt risikerer man derfor at verdiene blir låst i årevis.

Videre er det viktig at fremtidsfullmakten gjengir det du faktisk ønsker. Som et eksempel fremgår det av mange fullmakter at den dagen fullmaktsgiver ikke lenger er i stand til å bo hjemme, så skal huset selges, og pengene fordeles på arvingene. I et slikt tilfelle er det imidlertid viktig å ha med at det skal være igjen et beløp slik at du kan dekke dine egne behov.

Vanlige feil

Ved opprettelse av fremtidsfullmakt er det viktig at formkravene overholdes. Det stilles for eksempel krav til at fullmakten skal underskrives av to vitner. Hvis formkravene ikke er oppfylt, vil fremtidsfullmakten være ugyldig. Du kan lese mer om formkravene til fremtidsfullmakt her.

Videre er det mange som oppretter fremtidsfullmakt for sent. Fremtidsfullmakten må opprettes mens man har evnen til å forstå fullmaktens betydning. Den må derfor opprettes mens man er frisk. Er du usikker på om du har samtykkekompetanse, kan du gå til legen for å få vurdert om du er i stand til å opprette en fremtidsfullmakt. Legeerklæringen bør vedlegges fullmakten.

Mange ektefeller inngår gjensidig fremtidsfullmakt, altså at man skriver en felles fullmakt. Vår anbefaling er imidlertid at man skriver en fullmakt hver. Da kan man best skreddersy fullmakten for den enkelte.

Fullmektiger-tabber

Ofte har ektefeller og samboere hverandre som fullmektiger, og barna som reservefullmektiger. Dette er en fin løsning, men det er imidlertid viktig å regulere forholdet mellom barna. Det bør derfor fremgå av fullmakten om barna skal treffe beslutninger sammen, eller om de kan treffe avgjørelser på egenhånd. Det kan være lurt å bestemme at barna kan gjøre mindre disposisjoner hver for seg, som for eksempel å betale regninger, men at barna ved større disposisjoner må være enige.

Fakta

Dersom det kun er oppnevnt en fullmektig, og denne skulle falle fra, har du ikke lenger en fullmakt. Det anbefales derfor å ha en reservefullmektig. I tilfeller der det er flere fullmektiger, bør det fremgå av fullmakten at den eller de andre blir fullmektiger alene dersom den ene skulle falle fra.

Dersom det skal være flere fullmektiger, bør det komme frem av fullmakten at det gjelder en gjensidig informasjons- og regnskapsplikt mellom dem. Fullmektigene må da på forespørsel legge frem dokumentasjon på det som er gjort.

Renathe Danielsen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med å opprette fullmakt, samt sørge for at du overholder formkravene. Videre kan vi svare på spørsmål, og gi deg råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Renathe-480x480-1.jpg

Renathe Danielsen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring