Bråk fra trampoline: Hva sier naboloven?

Du har kanskje opplevd å bli irritert over naboens trampolinestøy? I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvilke rettigheter du har, og hvordan du bør gå frem.

byggemelding, ikke byggemeldt, råte, nabovarsel, bolig, dispensasjon, tomtefeste, støy, trampoline, naboloven

Bråk fra trampoline

Trampoliner i norske hager har blitt et velkjent syn. Tilsvarende har støy og bråk fra trampoliner blitt et velkjent problem og irritasjonsmoment for naboer. Men finnes det regler om plassering av trampoliner og hvor mye støy som må aksepteres?

Det finnes ingen egne regler som regulerer bråk og plassering av trampoliner. Det er likevel slik at man som nabo ikke må tåle enhver type støy. Naboloven § 2 setter opp en grense for hva en nabo må tåle. Tålegrensen mellom naboer er passert når naboen har påført en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig. Det må foretas en helhetsvurdering av hvor grensen går i det konkrete tilfellet. Dersom tålegrensen overskrides kan du kreve at naboen stanser eller reduserer aktiviteten.

Fakta

Du trenger ikke å være nærmeste nabo for å påberope deg naboloven § 2. Tålegrensen gjelder for alle beboere i nabolaget.

Er bruken av trampoline urimelig til ulempe?

Det finnes ikke et generelt svar på hva som anses “urimelig til skade eller ulempe”. For at en skade eller ulempe skal betraktes som urimelig, må den overstige tålegrensen som må fastsettes etter en interesseavveining. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på området eiendommen ligger i, bruken av trampolinen og hva som normalt bør forventes ut ifra forholdene på stedet.

Fakta

Bor du i et boligstrøk er det forventet at naboer i området har trampoline. Da må du tåle "normal" støy og bråk fra trampoliner.

Trampolinens plassering

En trampoline kan i utgangspunktet plasseres hvor som helst på egen eiendom uten å måtte ta hensyn til avstand til nabogrensen. Dette skyldes at trampoliner ikke betraktes som faste faste installasjoner, og derfor ikke omfattes av plan- og bygningsloven. Det er imidlertid fornuftig å plassere trampolinen slik at den i minst mulig grad er sjenerende for naboer. Det lønner seg å ha et vennlig forhold til naboen.

Fakta

I visse tilfeller kan en nabo kreve at en trampoline flyttes. Det forutsetter imidlertid at trampolinen påfører en urimelig ulempe. Hvorvidt vilkåret er oppfylt beror på en konkret vurdering av omstendighetene i saken. 

Snakk med naboen

Det er alltid lurt å starte med å kontakte naboen og forsøke å få til en dialog om problemet som har oppstått. Fortell naboen din hvordan du ser saken, og kom med forslag til hvordan problemet kan løses. Vær også åpen for naboens synspunkter. Begge parter tjener på å bli enige seg imellom.  

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i nabotvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I en nabokonflikt vil du normalt kunne få dine utgifter til advokat dekket gjennom innbo- eller villaforsikringen din.  Forsikringsselskapet vil normalt dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring