Boligsalg – Regresskrav fra forsikringsselskapet

Det er stadig flere som velger å tegne boligselgerforsikring, også kalt eierskifteforsikring, ved salg av eiendom. Ved å tegne en slik forsikring beskytter man seg mot krav fra kjøper om feil eller mangler i fem år etter boligsalget. I enkelte tilfeller kan imidlertid forsikringsselskapet snu seg mot deg og nekte å ta regningen. Vi har advokater som er spesialister på regresskrav, og som hjelper deg i tvist med forsikringsselskapet.

avhendingsloven, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie

Hva er et regresskrav?

Regress er et krav om tilbakebetaling når man har betalt for en annen. I en boligsalgssituasjon utspiller dette seg vet at kjøper retter krav mot forsikringsselskapet som følge av feil eller mangler ved boligen. Dersom feilen eller mangelen skyldes at selgeren har opptrådt svikaktig eller forsømt sin opplysningsplikt, kan forsikringsselskapet kreve regress fra selgeren.

Avkortning av forsikringsdekning

For at forsikringsselskapet skal overta selgerens ansvar for feil ved boligen, krever de opplysninger om eiendommen. Opplysningsplikten oppfyller selger overfor forsikringsselskapet og boligkjøper ved å fylle ut et egenerklæringsskjema. Dersom selger gir mangelfulle eller uriktige opplysninger i dette skjemaet kan forsikringsselskapet gjøre avkortning i forsikringsdekningen. En unnskyldelig forglemmelse eller misforståelse vil ikke gi grunnlag for avkortning. Unnlater selger derimot å opplyse om at han eller hun for eksempel har utført arbeid på det elektriske anlegget, vil selger være svakere stilt.

Varsel om avkortning

Hvis boligkjøperen fremmer krav om feil eller mangler kommer kravet gjerne i form av prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Dersom forsikringsselskapet vurderer å ikke dekke kjøperens krav, skal selskapet sende varsel om at de vurderer å foreta avkortning av forsikringsdekningen. Dette varselet betyr at forsikringsselskapet mener at forholdet ikke er dekket av forsikringen, og at selger må betale hele eller deler av kjøperens krav selv.

Prosessen vil i et slikt tilfelle starte med at selger mottar varsel om avkortning av forsikringsdekningen. Deretter vil forsikringsselskapet ta seg av skadeoppgjøret med kjøperen, før de sender krav om regress til selgeren.

Har du mottatt varsel om avkortning?

Når forsikringsselskapet snur seg mot deg er det svært vanskelig å vinne på egenhand. I en situasjon som dette er det helt avgjørende med bistand fra en advokat som er spesialist på området. Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i boligsaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Du kan ha krav på å få dekket advokatutgifter av boligforsikringen du hadde før boligen ble solgt. Forsikringsselskapet vil normalt dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende prat. Det påløper ingen kostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring