Hva skjer når boligkjøpet går dårlig – heving av boligkjøp

Kjøp av bolig er for de fleste den største innvesteringen man foretar seg. Hva skal du gjøre dersom boligdrømmen ikke blir som forventet? I denne artikkelen gir våre advokater en forklaring av hvordan du kan heve boligkjøpet.

Fakta

Kjøp av bolig er regulert av avhendingsloven.

Hva er heving?

Når du hever et kjøp opphører kontrakten. Hver av partene skal levere tilbake det de har mottatt. Kjøper leverer tilbake boligen og selgeren gir kjøper tilbake pengene sine.

Grunnlag for heving

Det klare utgangspunktet er at avtaler skal holdes. Heving er derfor et unntak fra hovedregelen. Kjøper kan heve boligkjøpet dersom det foreligger et kontraktsbrudd fra selger, og kontraktsbruddet utgjør et vesentlig kontraktsbrudd

Et kontraktsbrudd kan enten vøre en mangel eller en forsinkelse. En mangel er som hovedregel et avvikt fra avtalt stand. For å avklare hva som er avtalt mellom selger og kjøper er den skriftlige avtalen utgangspunktet. Det skal også legges vekt på hva som står i prospektet, hva som er fortalt under visning og annen reklame fra selgeren eller andre som jobber for selgeren.

Har kjøper en rimelig grunn til å heve avtalen

Det avgjørende for om kjøpet kan heves er om kjøper har en rimelig grunn til å si seg løst fra avtalen. Det er altså ikke enhver grunn som er tilstrekkelig for å heve boligkjøpet. Vurderingen av hvilke mangler som kjøper rimelig grunn til heve mp vurderes konkret i hver sak. Dette betyr at det er flere forhold som vil spille inn i vurderingen. Noen sentrale momenter vil være:

 • Pris
 • Feilens omfang
 • Forhold ved avtales inngåelse

søke om skilsmisse, krav yrkesskade, Tapt inntekt yrkesskade, Godkjenne yrkesskader, heve kjøp motorsykkel forhandler, heving av kjøp bobil, hva er heving av kjøp, heving av kjøp mellom privatpersoner, ansvar

Husk reklamasjon!

En reklamasjon er en melding til selgeren om at man gjør et kontraktsbrudd gjeldene. Reklamasjonen må oppfylle lovens innnholdskrav og være gitt til selgeren innen den absolutte og den relative reklamasjonsfristen.

En reklamasjons må beskrive mangelen ved boligen og at kjøper ønsker å gjøre denne/disse manglene gjeldene overfor selgeren. For å heve må reklamasjonen også inneholde informasjon om at kjøper ønsker heving.

Den absolutte reklamasjonsfristen er på fem år fra kjøper overtok boligen. Det betyr at kjøper mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldene overfor selgeren dersom han venter lenger enn denne absolutte fristen.

Den relative fristen stiller krav til at kjøper må gi selger reklamasjonen innen rimelig tid etter at kjøper var kjent eller burde vært kjent med mangelen. Det er altså tidspunktet du burde oppdaget mangelen som er avgjørende fra når fristen løper fra.

Kostand til advokat dekket gjennom forsikringen

Ofte vil kostandene dine til advokatbistand være dekket gjennom forsikringen din. For eksempel vil innboforsikringen din ofte ha en dekning til rettshjelp i slike tilfeller. Osloadvokatene undersøker alltid om våre klienter har krav på kostandene til bistand dekket gjennom ulike ordninger.

Advokatens huskeliste

 1. Kontakt selger
  Dersom du skal klage eller reklamere på et boligkjøp må du først ta kontakt for å gjøre selgeren oppmerksom på de feilene eller manglene du har oppdaget. Osloadvokatene gjør dette for deg. Det løper frister her og pass på at du ikke reklamerer for sent.
 2. Husk reklamasjonen
  Dersom du oversitter fristene til reklamasjon eller innholdet ikke er riktig, kan du miste retten til å gjøre mangelen gjeldene. Det kan derfor være viktig å ta kontakt med en dyktig advokat så tidlig som mulig.
 3. Vær aktiv
  Noen boligkjøpere venter gjerne med å melde fra om feil eller mangler man har oppdaget for å spare opp til å kunne ta alt på en gang med selgeren. Dette kan føre til at man har ventet for lenge og at reklamasjonsfristen er utløpt som betyr at det er for sent å få tilbake penger. Du kan også be om en vurdering fra Osloadvokatene.
 4. Ta vare på dokumentasjon
  Det er viktig å ta vare på dokumentasjon og andre kvitteringer. Dette er viktig for å sikre at du får dekket de utgiftene du har, samt at du skal få medhold i dine krav.

Andre krav

Dersom det foreligger en mangel eller forsinkelse, men dette kontraktsbruddet ikke gir grunnlag for heving kan du ha andre krav. Dette kan blant annet være:

 • Prisavslag
 • Erstatning
 • Retting

Osloadvokatene hjelper deg å vurdere din sak.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgiftene?

Ja. Har du en forsikring som dekker brann eller innbo, så vil du som regel også ha en advokatforsikring inkludert i den forsikringen. Normalt vil forsikringsselskapet betale opp til 100.000 kr av advokatutgiftene og du må kun dekke en egenandel på kr. 4000 + 20% av advokatutgiftene. Det betyr at hvis du får en advokatregning på kr 124.000 kr, så betaler forsikringsselskapet kr 100.000 og du betaler en egenandel på kr 24.000. Hvis vi vinner saken vil du også få tilbake egenandelen. Da vil du ikke få noen kostnader i det hele tatt.

Omfattes alle eiendomsforsikringer uansett forsikringsselskap?

Ja, såfremt du har tegnet en gyldig forsikring på den eiendommen du har kjøpt vil du være dekket uansett hvilket forsikringsselskap du har brukt. Normalt er dette samme forsikring som dekker brann på eiendommen eller din innboforsikring. Alle slike skadeforsikringer skal inneholde et avsnitt om «rettshjelpdekning». Dette kontrollerer vi innledningsvis i saken, slik at du er sikker på dette før vi går videre.

– Advokaten var med å bistå meg med en større husreklamasjon. Vi kjøpte hus i slutten av 2018, og alt var feil. Utrolig fornøyd med både prosess og resultat i Oslo Tingrett! Over all forventning! Kan absolutt anbefale Osloadvokatene for denne type saker. Takk for god bistand!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring