Blitt syk etter vaksine? Da kan du ha krav på erstatning

De fleste av oss har tatt vaksiner som skal beskytte oss mot ulike sykdommer. I sjeldne tilfeller fører vaksiner til at man blir alvorlig syk eller får andre skader. Dersom det har skjedd deg, har du krav på personskadeerstatning.

vaksine

Skade som følge av vaksine

Det er normalt med lette bivirkninger etter en vaksine. Noen få opplever imidlertid alvorlige komplikasjoner etter vaksinasjon. Dette kan være skader som gjør at pasienten har krav på erstatning. Etter massevaksineringen mot svineinfluensa i 2009 var det for eksempel flere personer som ble syke. Etter vaksinasjonen var det flere som fikk påvist sovesyke (narkolepsi) og ME. Som følge av skadene ble personene tilkjent erstatning.

Når har du krav på erstatning etter vaksine?

Det gjelder særlige regler for skade som skyldes påbudt eller anbefalt vaksine. Du har krav på erstatning for skade som skyldes en slik vaksine, med mindre staten beviser at det er andre mer sannsynlige årsaker til den skaden du har fått. Dette følger av pasientskadeloven §§ 3, jf 2 første ledd d).

Beviskravet for at skaden skyldes vaksinen er lavt. Det er nok at vaksinen kan være årsak. Dette betyr at staten kan bli erstatningsansvarlig, selv om medisinske studier viser at det er usikkert om vaksinen kan forårsake den skaden du har fått.

Pasientskadeerstatning kan utgjøre betydelige beløp

Etter vaksinasjon kan du få alvorlige skader. Mister du muligheten til å arbeide i fremtiden vil dette utgjøre store økonomisk tap. Siden erstatningen skal dekke dine økonomiske tap, kan erstatningen utgjøre et betydelig beløp.

Fakta

Du har selv ansvar for å dokumentere de utgiftene du krever dekket. Du bør derfor ta vare på kvitteringer og føre en fortløpende oversikt over hvilke utgifter du har som følge av pasientskaden.

Hvor retter man krav om pasientskadeerstatning?

Krav om pasientskadeerstatning retter man mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). NPE vil i første omfang innhente nødvendig informasjon om skadehendelsen, som for eksempel medisinske journaler og utalelser fra behandlingsstedet. Ved hjelp av medisinske sakkyndige vil NPE ta stilling til om det foreligger årsakssammenheng mellom vaksinen og skaden du har fått. Dersom det innhentes en egen sakkyndig vurdering i din sak, vil du få anledning til å kommentere denne. Vaksinesaker reiser kompliserte juridiske og medisinske vurderinger og det kan være krevende å håndtere saken. Vi anbefaler derfor å få hjelp til dette av en advokat.

Fakta

Er du ikke fornøyd med utfallet av erstatningssaken, kan du klage på vedtaket. Vedtaket påklages til Pasientskadenemnda.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Dersom du har blitt utsatt for en vaksineskade anbefaler vi deg å ta kontakt med advokat. Advokaten har oversikt over reglene og unntakene, og vil sørge for å hente inn nødvendig dokumentasjon og overholde eventuelle frister. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du får pasientskadeerstatning.

Cecilie Paust-Andersen

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

I mange tilfeller vil NPE dekke dine rimelig og nødvendige utgifter til advokat. Ta kontakt for en uforpliktende prat. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen.

Det påløper ingen advokatutgifter før klient og advokat er enige om oppdrag.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Cecilie-480x480-1.jpg

Cecilie Paust-Andersen
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring