Barnevernet skal legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet

Ved omsorgsovertakelse skal barnevernet legge til rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. Barnevernet skal arbeide aktivt for tilbakeføring av barnet i form av samvær, veiledning og oppfølging.

tilbakeføring av barn, barnevernet

Hva er omsorgsovertakelse?

Fylkesnemnda kan fatte vedtak om omsorgsovertakelse når et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt. En omsorgsovertakelse innebærer at foreldrene blir tatt fra den daglige omsorgen for sitt barn. Barnevernet tar over omsorgen, og barnet blir plassert i et fosterhjem, beredskapshjem eller på en institusjon. Den daglige omsorgen blir da utført av de barnet bor hos på vegne av barneverntjenesten.

Vilkår for å få tilbake barnet fra barnevernet

Etter barnevernloven er det fire vilkår som må være oppfylt for å få tilbake omsorgen for barnet etter omsorgsovertakelse. Du kan lese mer om vilkårene her.

Rettigheter ved omsorgsovertakelse

Selv om et vedtak om omsorgsovertakelse gjerne oppleves som et inngripende tiltak, vil foreldrene fremdeles ha en del rettigheter i behold. Blir det fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal fylkesnemnda samtidig ta standpunkt til hvor mye samvær foreldrene skal ha med barnet. Det er kun i unntakstilfeller at det kan besluttes at det ikke skal gjennomføres samvær i det hele tatt.

Fakta

Samvær skal fastsettes konkret i hver sak. Etter praksis fra Høyesterett og den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen skal det legges til rette for samvær av god kvalitet. Formålet med samværet skal være at gjenforening mellom barn og foreldre kan skje så snart som mulig.

Barnevernet skal legge til rette for tilbakeføring av barnet

Et vedtak om omsorgsovertakelse skal som utgangspunkt være midlertidig. Barnevernet skal arbeide aktivt for at foreldrene skal få tilbake omsorgen for barnet ved å legge til rette for samvær, veiledning og oppfølging.

Manglende arbeid for gjenforening kan innebære et brudd på menneskerettighetene. I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett, LB-2019-157581, kom lagmannsretten til at det forelå en mulig krenkelse av menneskerettighetene. Saken handlet om tilbakeføring av et barn som hadde bodd åtte år i fosterhjem. Lagmannsretten viste til at det hadde blitt gjennomført svært få samvær, at foreldrene hadde fått lite støtte fra barnevernet, og at en tilbakeføringsplan aldri hadde blitt utarbeidet. De mente derfor at det forelå et mulig brudd på menneskerettighetene, og at barnevernet dermed ikke hadde handlet i tråd med de krav som gjelder.

Selv om lagmannsretten ikke mente at vilkårene for tilbakeføring av barnet var oppfylt i denne saken, kom retten til at samværene mellom foreldrene skulle økes betraktelig. På denne måten vil dere være større mulighet for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet i fremtiden.

Lurt å takke ja til veiledning og oppfølging som barnevernet tilbyr

Selv om det er tøft å få beskjed om at barneverntjenesten “tar” barnet ditt, vil det ofte være lurt å takke ja til den veiledningen og oppfølgningen som barneverntjenesten tilbyr. Jo raskere du klarer å endre de forhold som gjorde at barneverntjenesten “tok” barnet ditt, desto større sannsynlig vil det være at du får tilbake omsorgen for barnet.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker hjelp i forbindelse med en sak om omsorgsovertakelse og samvær. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse innen barne- og familierett. Våre advokater vil sørge for at du får samvær med ditt barn i et slik omfang som du har krav på.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring