Hvordan få tilbake barnet fra barnevernet?

I de tilfeller barnevernet mener at et barn blir utsatt for omsorgssvikt kan barnevernstjenesten fremme sak med krav om omsorgsovertakelse. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig. Videre plikter barnevernet å legge til rette for at foreldrene skal kunne få omsorgen for barnet tilbake.

samvær, få tilbake barnet, omsorgsovertakelse

Vilkår for å få tilbake barnet fra barnevernet

Etter barnevernloven er det fire vilkår som må være oppfylt for å få tilbake omsorgen for barnet etter en omsorgsovertakelse. For det første kan en sak om tilbakeføring først kreves etter at det har gått 12 måneder siden fylkesnemnda eller tingretten besluttet omsorgsovertakelse i saken. Denne regelen gjelder imidlertid bare for foreldrene. Dersom barnevernet mener at det vil være til barnets beste å oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse, kan barnevernstjenesten fremme sak om tilbakeføring før det har gått ett år.

For det andre må det være overveiende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Dette innebærer at foreldrene må kunne sannsynliggjøre at deres omsorgskompetanse er blitt bedre.

For det tredje må tilbakeføring av barnet ikke medføre alvorlige problemer for barnet. Vilkåret innebærer at det skal foretas en konkret helhetsvurdering av hvilken tilknytning barnet har fått til fosterhjemmet og miljøet der, samt virkninger av en eventuell flytting. Det er ofte slik at jo lenger barnet har bodd hos en fosterfamilie, desto vanskeligere er det å få tilbake omsorgen for barnet.

Det siste vilkåret er at det må ha funnet sted en vesentlig endring i barnets situasjon. Formålet med vilkåret er å sikre ro og stabilitet for barnet. Det kommer frem av rettspraksis at vilkåret ikke skal tolkes særlig strengt.

Fakta

Det klare utgangspunkt er at vedtak om omsorgsovertakelse skal opphøre i de tilfeller foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg, og tilbakeføring ikke vil innebære alvorlige problemer for barnet.

Barnet har rett til å uttale seg

Barn som er i stand til å danne egne synspunkter, skal få informasjon og mulighet til å uttale seg før det tas en avgjørelse om en mulig tilbakeføring. Et sentralt moment i vurderingen er hva som vil være til barnets beste.

Lurt å takke ja til veiledning og oppfølging som barnevernet tilbyr

Etter at det har blitt fattet vedtak om omsorgsovertakelse plikter barnevernet å legge til rette for at foreldrene skal kunne få omsorgen for barnet tilbake. Som følge av dette tilbyr barnevernstjenesten foreldrene oppfølging og veiledning. Selv om det er tøft å få beskjed om at barneverntjenesten “tar” barnet ditt, vil det ofte være lurt å takke ja til den veiledningen og oppfølgningen som barneverntjenesten tilbyr. Jo raskere du klarer å endre de forhold som gjorde at barneverntjenesten “tok” barnet ditt, desto større sannsynlig vil det være at du får tilbake omsorgen for barnet.

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om erstatning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Ved bruk av advokat øker sjansen for at du får tilbake omsorgen for barnet.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Iselin-480x480-1.jpg

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring