Avskjeden var ugyldig – bussjåføren fikk erstatning

I en nylig dom fra lagmannsretten ble avskjeden av en bussjåfør som hadde snakket i en håndholdt telefon kjent ugyldig. Saken gikk for lagmannsretten i 2020.

utestengelse fusk, tilbakekalle testament, ugyldig avskjed erstatning

Bakgrunn

Mannen hadde arbeidet som bussjåfør i syv år da selskapet avskjediget han. Avskjedigelsen var begrunnet i at bussjåføren hadde snakket i en håndholdt telefon.

Bakgrunnen var at problemer med bakdøra på bussen hadde gjort at han var i kontakt med operasjonssentralen mens bussen hadde stått stille på busstoppet i 15 min. Da sjåføren fikk løst problemet, svingte han ut på veien igjen, mens han avsluttet samtalen. Han kjørte bussen i noen få sekunder over en kort avstand mens han snakket med sentralen i telefonen.

Avskjedigelse

Arbeidsgiver kan avskjedige ansatte med øyeblikkelig fratreden dersom det er begått et grovt pliktbrudd, jf arbeidsmiljøloven § 15-14. I vurderingen om arbeidstakeren kan avskjediges skal både hensynet til arbeidsgiver og arbeidstaker tillegges vekt.

For retten var det klart at det var et pliktbrudd å snakke i telefonen under føring av bussen. Selskapet hadde til og med skjerpet kommunikasjonen om dette forbudet gjennom ulike seminarer og oppslag på arbeidsplassen. Mannen hadde tidligere fått en advarsel for bruk av en håndholdt mobiltelefon tre og et halvt år tidligere.

Til tross for at det var et pliktbrudd var pliktbruddet ikke grovt. Avskjedigelse er et inngrep overfor arbeidstakeren. Avskjed tar vekk inntektsgrunnlaget på dagen, dette fører til at terskelen for avskjed er høy. Retten viste særlig til to forhold som grunnlag for at pliktbruddet ikke var grovt. For det første anså retten selve hendelsen som lite risikofylt. For det andre var det over tre og et halvt år siden mannen fikk varsel for lignende forhold.

hva sier kjøpsloven om heving av kjøp, Testament ugyldig

Oppsigelse

Oppsigelsen må være saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, jf arbeidsmiljøloven § 15-7 nr. 1. Situasjonen skal vurderes helhetlig og det skal vektlegges om arbeidsgiver hadde alternative reaksjonsmåter.

Retten mente at arbeidsgiver hadde gyldig grunn til oppsigelse, men at vurderingene selskapet hadde gjort ikke var gode nok. Det var ikke mulig for selskapet å vurdere alternative sanksjoner mot arbeidstaker siden det ikke var innhentet nødvendig informasjon fra drøftelsesmøtet med mannen. Der fremstod for retten som om arbeidsgiveren allerede før drøftelsesmøtet hadde bestemt seg for at mannen skulle ut av selskapet.

Rettens konklusjon var da at det ikke forelå noe grunnlag for å avslutte arbeidsforholdet.

Seier for bussjåføren

Mannen vant frem med sin sak om usaklig avskjed og oppsigelse, samt ble tilkjent erstatning. Mannen fikk erstatning for tapt inntekt på ca. 300 000 kroner og oppreisning på 20 000 kroner. Mannen fikk også dekket sine advokatutgifter for lagmannsretten.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter

Hvis arbeidsgiver har gjort en feil ved oppsigelsen eller avskjeden følger det av vanlig erstatningsrett at arbeidsgiver skal dekke dine utgifter til advokat i tillegg til sine egne utgifter til advokat. I og med at det er så strenge regler ved oppsigelse er det blitt ganske vanlig praksis at arbeidsgiver dekker begge parters advokatutgifter.

Også når man forliker saken er det mulig å få arbeidsgiver til å dekke dine advokatutgifter som en del av forliket. Dette er praktisk når det er litt uklart om arbeidsgiver har oppfylt lovens regler. Selv om det finnes tilfeller der arbeidsgiver ikke vil dekke begge parters advokatutgifter ved et forlik, må dette sies å være ganske vanlig praksis ved oppsigelse og avskjed.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring