Avkortning av erstatning: Skade skjedd under alkoholpåvirkning

Vår erfaring er at forsikringsselskaper i enkelte tilfeller avkorter erstatning uten at vilkårene er oppfylt, eller at de avkorter med en for høy prosentsats. Det er derfor viktig å være klar over hvilke rettigheter man har som skadelidt, etterlatt og forsikringstaker.

pasientskade, ektepakt, sykemelding, sluttavtale, omsorgsdager, stillingsvern, vederlagskrav, gjeld, atferdsplassering, barnevernet tar barnet, bilkjøp, heve båtkjøp, offentlig skifte, samboer, medisinsk behandling, pasientskade, samboerkontrakt, gaver gitt på dødsleie, egenmelding, sykepenger, båt, varsling, feriepenger, barnets beste, avkortning, erstatning, alkoholpåvirkning

Avkortning av erstatning

Det klare utgangspunktet i norsk erstatning- og forsikringsrett er at skadelidte har krav på full erstatning. Erstatningen kan likevel avkortes dersom skadelidte har medvirket til skaden eller økt skadeomfanget ved egen skyld.

Vilkårene for avkortning er at det er utvist skyld, at det er årsakssammenheng mellom den unnskyldelige adferden og skaden, og at avkortningen vil være rimelig sett hen til skyldgrad, skadens omfang og øvrige forhold.

Fakta

Avkortning av erstatning innebærer at erstatningsbeløpet reduseres eller faller helt bort. 

Avkortning ved kjøring i alkoholpåvirket tilstand

Ved kjøring i alkoholpåvirket tilstand er utgangspunktet at man ikke har krav på erstatning. Det vil si at erstatningen avkortes med 100 %. Situasjonen er imidlertid annerledes dersom den som krever erstatning bare har vært passasjer. I slike tilfeller har man vanligvis krav på erstatning, men må tåle noe avkortning.

Hvis erstatningen skal gå til de etterlatte etter en ulykke der føreren omkom, blir erstatningen normalt avkortet med 20 %. Begrunnelsen for dette er vektlegging av sosiale og velferdsmessige hensyn. Hvis man selv har blitt skadet som passasjer i en bil, båt eller snøscooter hvor var man visste at føreren var beruset, har rettspraksis vist at utgangspunktet er at erstatningen avkortes med ca. 30 %

Fallskader og andre lignende skader

Ved andre skadetilfeller gjelder det et strengere skyldkrav for avkortning. I slike tilfeller kreves det grov uaktsomhet for å avkorte erstatningen. Med “grov uaktsomhet” menes et markert avvik fra det som er forsvarlig handlemåte, som vil si en opptreden som er sterkt klanderverdig.

Fallskader oppstår også ofte under alkoholpåvirkning, og forsikringsselskapene er i slike tilfeller som regel raskt ute med å varsle avkortning i erstatningen. Høy promille kan innebære et krav om økt oppmerksomhet i enkelte situasjoner, men det er imidlertid ikke slik at det er er grovt uaktsomt i seg selv å innta alkohol som medfører promille. Det er altså ikke slik at promille automatisk medfører avkortning i erstatning. Om avkortning skal foretas må avgjøres etter en konkret vurdering, og forsikringsselskapet må sannsynliggjøre at det er årsakssammenheng mellom alkoholpåvirkningen og skaden.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om forsikringsrett. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Dersom du står overfor en forsikringssak vil ofte ditt eller motpartens forsikringsselskap dekke dine advokatutgifter. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med forsikringsselskapet.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring