Arvepakt: Alt du trenger å vite

Utgangspunktet er at en arvelater fritt kan opprette, endre og tilbakekalle sitt testament. Arvelaters testasjonsfrihet kan imidlertid begrenses gjennom en arvepakt.

arvepakt

Hva er en arvepakt?

En arvepakt er en skriflig avtale der arvelater binder seg til å ikke opprette, endre eller tilbakekalle sitt testament. En arvepakt begrenser altså arvelaters testasjonskompetanse. Gjennom arvepakt sikrer man at arvingene unngår usikkerhet knyttet til fremtidig arv.

En arvepakt inngås mellom arvelater og en adressat. Det er ingen begrensninger på hvem som kan være adressat.

Hvorfor inngå arvepakt?

Det kan være flere grunner til at man ønsker å inngå en arvepakt. Arvelater kan ønske å inngå arvepakt ettersom det vil skape ro og trygghet rundt arveoppgjøret. Videre kan arvepakt være aktuelt i et oppgjør mellom arvelater og livsarvinger, hvor for eksempel arvelater skal gifte seg på nytt. Arvelater og livsarvingene kan da bli enige om arveoppgjøret, slike at livsarvingene sikrer seg mot at arvelater ikke benytter seg av sin testasjonsfrihet i fremtiden.

Arvepakt kan også være aktuelt i forbindelse med et samlivsbrudd eller en skilsmisse. I et slikt tilfelle kan for eksempel den ene ektefellen frasi seg enkelte rettigheter, mot at deres felles barn sikres bestemte eiendeler ved den andre ektefellens død. En arvepakt kan også være relevant å benytte i forbindelse med et generasjonsskifte i en næringsvirksomhet.

Formkrav

Formkravene til arvepakt er de samme som for testament. Kort oppsummert må arvepakten være inngått skriflig og i nærvær av to vitner. Både testator og vitnene må være 18 år og ikke umyndiggjort. Er ikke formkravene oppfylt vil arvepakten være ugyldig.

Arvepakten kan fremgå av et selvstendig dokument eller det kan stå skrevet i testamentet. Det stilles ikke krav til at arvepakten må fremgå eksplisitt av testamentet. I de tilfeller hvor det ikke klart fremgår av testamentet at det ikke kan endres eller tilbakekalles, vil det bero på en tolking og utfylling av testamentet om det inneholder en arvepakt.

Arvepakten kan falle bort

En arvepakt kan settes til side eller falle bort dersom det vil virke urimelig å gjøre den gjeldende jf. avtaleloven § 36. Terskelen er høy. Denne sikkerhetsventilen kan bare brukes hvis det på grunn av endrede forhold vil være urimelig at testator ikke han endre sitt testament.

Arvinger kan også påberope seg avtalelovens § 36.

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om arv. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erlend-480x480-1.jpg

Erlend Velle-Skretteberg (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring